20.12.12

Principis Rectors sobre les empreses i els drets humans

El 16 de juny de 2011, el Consell de Drets Humans de les Nacions Unides va donar suport unànimement els Principis Rectors sobre les empreses i els drets humans en la resolució 17/4 (A/HRC/17/31). Poc temps després, vaig tenir l'oportunitat de parlar-ne al Seminari "La Responsabilitat Social de les Empreses en el marc de les Nacions Unides" (8.11.11).

Els Principis Rectors van ser elaborats pel Representant Especial del Secretari General de Nacions Unides per a la qüestió dels drets humans i les empreses transnacionals i altres empreses i es basen en una investigació exhaustiva i en consultes realitzades amb representants de governs, empreses, organitzacions de la societat civil, i experts de tots els continents.


Aquests Principis Rectors estableixen un estàndard global autoritzat sobre els rols respectius de les empreses i dels governs amb l'objectiu que contribueixin a assegurar que aquestes respecten els drets humans en les seves pròpies operacions i a través de les seves relacions comercials.

Els Principis Rectors aclareixen i aporten major concreció als tres pilars del Marc de Nacions Unides: Protegir, Respectar i Reparar, que havien estat aprovats l'any 2008 pel Consell de Drets Humans de les Nacions Unides:
  1. L'obligació de l'Estat de protegir d'abusos als drets humans per part de tercers, incloses les empreses;
  2. La responsabilitat empresarial de respectar els drets humans; i
  3. Un major accés a la reparació, judicial i extrajudicial, per part de les víctimes.
Cal dir que aquests Principis Rectors són d'aplicació a tots els estats i a totes les empreses, tant transnacionals com d'un altre tipus, amb independència de la seva grandària, sector, ubicació (interior o exterior), propietaris i estructura.

Els Principis Rectors són un marc de referència obligat, i que ja situar al costat o com a base d'algunes de les iniciatives de referència com ara:
  • Línies Directrius per a multinacionals de l'OCDE
  • ISO 26000
  • Marc de Sostenibilitat i Estàndards d'Acompliment de la Corporació Financera Internacional (Banc Mundial)