24.12.12

L'enllumenat públic de Mataró, el més eficient!

L’enllumenat públic de Mataró és el més eficient segons un estudi de la Diputació de Barcelona que compara 18 municipis

Font: Ajuntament de Mataró

L'enllumenat públic de Mataró és el més eficient segons un estudi de la Diputació que compara 18 municipis, entre ells alguns dels més grans de la província de Barcelona com Badalona, Terrassa, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, Sant Cugat del Vallès, Manresa o Granollers, i d'altres també importants com Reus (Tarragona).

La Diputació de Barcelona organitza anualment els Cercles de comparació intermunicipal, punt de trobada entre tècnics de l'administració que pretén ser una eina de suport a la gestió dels serveis que presten els municipis, mitjançant la comparació de resultats obtinguts en un conjunt d'indicadors a les diferents ciutats participants. Un dels àmbits que es treballen és l'enllumenat públic, i en l'edició d'aquest any destaquen especialment els valors dels indicadors de la ciutat de Mataró.

Per segon any consecutiu, Mataró és la ciutat que disposa d'una millor puntuació en quant a la tecnologia i gestió eficient de les instal·lacions. La ciutat disposa de sistemes de regulació en un 96,94 % de les bombetes de la ciutat, molt per sobre de la mitjana dels municipis participants, que és del 62%. Els sistemes de regulació permeten adequar el consum i la intensitat de llum a les hores de menys ús de la via pública. Mataró té també el percentatge de làmpades amb tecnologia LED més alt, un 8'28%, quan la mitjana dels 18 municipis és tan sols del 1,84 %.

Gestió eficient = millor servei i menys costos

La gestió eficient dels serveis bàsics que han de prestar les administracions públiques esdevé, en uns moments de crisi com els actuals, un element essencial per a la disminució del deute públic i la recuperació econòmica.

En aquest sentit, una tecnologia i una gestió eficient es tradueixen en un millor servei i una disminució del cost. L'Ajuntament de Mataró només destina a l'enllumenat públic l'1'9% de la seva despesa corrent, i el cost anual per ciutadà és de 13'8 €. Aquests valors són dels més petits entre totes les ciutats participants a l'estudi comparatiu, només superats per Santa Coloma de Gramenet, ciutat que, per la seva configuració demogràfica, té una densitat d'habitants superior al doble que Mataró i, per tant, menys de la meitat de bombetes a l'enllumenat públic per ciutadà.

Finalment també és significatiu a l'estudi l'indicador del cost del manteniment per fanal, que a Mataró està un 15% per sota de la mitjana, només superat per municipis petits o amb nivells de servei molt inferiors.

Pionera en implantar tecnologia, com la telegestió

En els darrers anys, la ciutat ha estat pionera en la implantació de millores tecnològiques, com la telegestió, la instal·lació de làmpades amb tecnologia LED, el desenvolupament d'aparells per detectar i evitar robatori de cable i el control del consum energètic. La telegestió permet modificar a distància l'horari d'encesa i apagada dels punts de llum i altres paràmetres de control evitant desplaçaments; detecta i transmet al servei de manteniment funcionaments anormals i avaries reduint el temps de reparació, i possibilita un seguiment del consum i d'altres paràmetres elèctrics de cada quadre per controlar la despesa elèctrica i augmentar la seguretat de les instal·lacions. Mataró va començar a implantar-la al 2006 i al 2007 tot l'enllumenat públic estava telegestionat.

Durant el 2012, aprofitant les actuacions pròpies de manteniment de l'enllumenat, s'han fet actuacions de millora de les instal·lacions per fer-les més eficients. El cost d'aquestes actuacions (254.642 €) ha estat àmpliament superat per l'estalvi que produeixen les millores, de manera que al 2012 s'estalviaran aproximadament 263.000 € de consum elèctric que, si s'afegeixen als prop de 14.000 € d'estalvi per la reducció de la potencia a contractar i als 37.511,49 € rebuts de subvencions d'altres administracions donen un saldo positiu net per l'Ajuntament de prop de 60.000 €.