1.5.11

Google està per la sostenibilitat sense gestió de l'RSE


Google creu que la seva empresa ha d'avançar en la sostenibilitat i que ja està en aquest camí. Per exemple, per tal de reduir el seu impacte ambiental està treballant en aconseguir una major eficiència energètica i, a més, ha fet una gran aposta per les energies renovables amb la inversió en projectes de baixes d'emissions d'efecte hivernacle. També participa en el Carbon Disclosure Project.

No obstant, la companyia no creu que aquesta aposta per la sostenibilitat hagi d'anar acompanyada d'una gestió de la seva Responsabilitat Social, de manera que no es dotarà d'òrgans específics com el Comitè de Sostenibilitat, i la comunicació amb els seus grups d'interès serà unidireccional, amb la publicació al seu bloc oficial de 24 articles relacionats amb iniciatives "verdes" i de sostenibilitat, així com l'existència d'una web específica.

I és que l'RSE, a diferència de la sostenibilitat, no posa l'accent únicament en els resultats sinó que també pretén assegurar que les matèries rellevants per als grups d'interès són identificades i gestionades adequadament, amb transparència, amb un sistema de gestió, amb rendició de comptes.

El Consell d'Administració de Google no accepta aquest major compromís de l'RSE i, per això, proposarà en la seva Junta General d'Accionistes, que se celebrarà el 2 de juny, votar en contra de la proposta realitzada per Harrington Investments perquè la companyia tecnològica compti amb un Comitè de Sostenibilitat.

Per Harrington, aquest comitè hauria de tenir entre les seves obligacions revisar les polítiques de l'empresa més enllà dels requeriments legals i fer recomanacions que donin respostes a aspectes com el medi ambient, l'ús de recursos materials, energia o canvi climàtic, segons informa Servimedia.