19.5.11

Sessió d'intercanvi i aprenentatge: Apropament a l'empresa i suport en l'aplicació de mesures d'RSE


--sessió posposada per més endavant pendent de reprogramar--

Programa de Formacio per al personal tècnic dels Centres de Serveis a les Empreses
Sessió d'intercanvi i aprenentatge: Apropament a l'empresa i suport en l'aplicació de mesures d'RSE

Data: 25 de maig de 2011
Hora: De 09:30 a 14:30 h.
Lloc: Diputació de Barcelona
Recinte Maternitat
Pavelló Garbí
Travessera de les Corts, 131-159
08028 Barcelona
Telèfon: 934 049 128
a/e: stp.formacio@diba.cat
Organitza: Servei de Teixit Productiu, Àrea de Desenvolupament Econòmic


Presentació
La Diputació de Barcelona és una institució de govern local que impulsa el progrés i el benestar per a la ciutadania, actuant directament en cooperació amb els ajuntaments.
L'Àrea de Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona a través del Servei de Teixit Productiu organitza la primera sessió d'intercanvi i aprenentatge en l'àmbit de la Responsabilitat Social Empresarial (RSE): "Apropament a l'empresa i suport en l'aplicació de mesures d'RSE".  Aquest és un tema cada cop més present el àmbit empresarial i cada vegada més considerat un factor de competitivitat de les empreses.  Més enllà de consideracions ètiques, adoptar una política de responsabilitat social, aporta, a les empreses que les apliquen rendibilitat sostenible a mig i llar termini.  A més l'RSE també té efectes positius en el territori en termes de qualitat i estabilitat de l'ocupació, sostenibilitat i cohesió social.  La petita i mitjana empresa, que és la base del teixit productiu local, sovint requereix suport per tal d'aplicar polítiques de RSE, i aquí els ens locals poden jugar un paper clau.


Objectius

Incrementar la capacitació del personal tècnic dels ajuntaments per apropar-se i acompanyar les mipes i pimes en la gestió de l'RSE, a partir de l'exposició d'algunes experiències concretes i l'intercanvi de coneixements i experiències dels participants a la sessió.


Destinataris

Personal tècnic dels ens locals que estan realitzant o volen dur a terme accions d'RSE amb les pimes del seu territori.


Programa


25/05/2011

09:30 h. Benvinguda i objectius de la sessió
09:40 h La prospecció a les pimes i motivació a aplicar mesures d'RSE
- Sentit de l'RSE per a la mipe/pime.  La crisi; oportunitat o amenaça per a l'RSE
- Avantatges de l'RSE i argumentari per a la pime
- Perfil d'empresa sensible. Motivacions empresarials
11.55 h Pausa
12.15 h L'acompanyament a les empreses en la definició i implantació de plans de gestió de l'RSE
- En què cal acompanyar: necessitat de l'empresa per a gestionar l'RSE
- Qui fa l'acompanyament de les empreses: paper dels ens locals, necessitat d'assistència tècnica especialitzada
- Com es fa l'acompanyament: diagnosi, implantació, seguiment.  Recursos disponibles

Metodologia

Participació i intercanvi entre tots els participants conduït per un expert en RSE, que aportarà els coneixements i les orientacions necessàries. Es comptarà també amb l'exposició de dues experiències concretes, la d'un ajuntament amb experiència en l'implantació de programes d'RSE i la d'una empresa que ha adoptat mesures en aquest àmbit.


Expert i dinamitzador

Josep Maria Canyelles, consultor expert en RSE i promotor de Responsabilitat Global


Calendari

Lloc: Recinte Maternitat (Pavello Garbí) Barcelona
Data: Dimecres, 25 de maig de 2011
Horari:  De 09:30 a 14:30h.
Total hores: 5


Inscripció

Abans del 19 de maig de 2011 heu de formalitzar la vostra inscripció emplenant el formulari
Per rebre més informació, podeu trucar al telèfon 934 049 128 o bé enviar la vostra consulta  l'adreça electrònica:stp.formacio@diba.cat.

Dies abans de l'inici del curs rebreu confirmació electrònica de la vostra participació. Cal recordar que les places són limitades i tindran prioritat els ajuntaments que hagin realitzat la reserva de places d'acord al Pla General de Formació 2011 de la Diputació de Barcelona.
Formulari d'inscripcions
Font: web DiBa