7.5.11

Greenpeace demana que es permeti que cada edifici produeixi i consumeixi la seva pròpia electricitat

Greenpeace ha presentat legacions al Reial Decret que el Govern està preparant per a permetre que qualsevol edifici pugui produir i consumir l'electricitat que necessiti, cosa impossible amb la normativa actual. La proposta del Ministeri d'Indústria ("Projecte de Reial Decret pel qual es regula la connexió a xarxa d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència") manté limitacions importants, ja que no eximeix a aquestes instal.lacions d'estar sotmeses a les quotes màxims que limiten quanta energia renovable es pot instal lar cada any a Espanya, ni les eximeix de presentar avals com una gran central.

Per a l'organització ecologista, aquest decret s'ha de millorar i entrar en vigor com més aviat millor, ja que pot suposar un avanç fonamental per a l'energia distribuïda al nostre país, és a dir, per afavorir que es pugui produir l'energia allà on es consumeix, gràcies a les noves tecnologies d'energies renovables i de cogeneració, el que contribuirà de manera important a l'eficiència energètica.

"És fonamental que es permeti autoconsumir l'electricitat que generem amb les nostres pròpies instal lacions d'energia neta ", ha declarat José Luis García Ortega, responsable de projectes d'Energia neta de Greenpeace". El autoconsum ajudarà a fer un ús més eficient i racional de l'energia i permetrà un aprofitament generalitzat i distribuït de les energies renovables".
La principal modificació que es necessita per aconseguir la plena eficàcia dels objectius del Reial Decret és excloure a les instal·lacions acollides a aquest Reial Decret de les quotes de potència que estableix el Govern. En tractar d'instal lacions de generació distribuïda de petita potència, i per tant vinculades a punts de consum, no té sentit que estiguin sotmeses a quotes, ja que la quantitat de potència que es va a instal lar ve limitada per la potència de connexió en els punts de consum, de manera que l'energia que es produirà en aquestes instal·lacions té un efecte d'estalvi d'energia per al sistema que no hauria de limitar. [llegir-ne més]