2.5.11

2n Congrés Europeu del Voluntariat i altres notícies de voluntariat

Aquest 2011, oferim un seguit de continguts i reflexions sobre voluntariat, atesa la circumstància especial de l'Any Europeu del Voluntariat.

Al mes de novembre tindrà lloc a Barcelona el 2n Congrés Europeu del Voluntariat, organitzat per la Generalitat de Catalunya. Josep Maria Canyelles està col·laborant en el disseny d'aquest esdeveniment ajudant a definir els continguts que es veuran reflectits en els debats i ponències. Per a facilitar la implicació del sector associatiu, existeixen diferents òrgans de participació on consensuar el format i continguts per tal que responguin adequadament a les necessitats del sector.

Amb motiu de l'Any Europeu del Voluntariat, el proper 12 de maig tindrà lloc Jornada sobre Voluntariat a Manresa destinada a dirigents associatius. L'esdeveniment porta per nom Id-entitats i comptarà amb la intervenció de Josep Maria Canyelles, promotor de Responsabilitat Global i ex-director de l'Institut Català del Voluntariat, que farà una conferència i, tot seguit, dinamitzarà un grup de treball.


Fa uns dies, Josep Maria Canyelles va participar en un Acte a Mallorca sobre el "2011 · Any Europeu del Voluntariat" organitzat per l'Agència del Voluntariat de l’Ajuntament de Palma i Centre Balears Europa, Europe Direct.


Us oferim dues notícies sobre el moment de creixement que viu el voluntariat:

  • L'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) ha presentat un avançament de l'enquesta d'ús del temps 2010-2011, que compara dades actuals amb dades de l'any 2003: els catalans dediquen ara més temps lliure a treballs voluntaris i reunions. L'àmbit territorial on les persones desenvolupen menys tasques voluntàries i reunions és en l'àmbit metropolità.
  • Auge del voluntariat. Joves i jubilats de BCN fan créixer el voluntariat social. Algunes ONGs han posat límits a més entrades per fidelitzar els equips. La crisi dispara el nombre d'altruistes que col·laboren amb entitats de la ciutat
Sobre l'Any Europeu, us oferim la Declaració Any Europeu del Voluntariat 2011 del Parlament Europeu i una reflexió sobre El logotip de l'Any Europeu del Voluntariat, el qual ha sofert una mutació des de la primera versió que s'havia aprovat.

Finalment, us aportem dos projectes del Departament de Benestar Social, el nou projecte "gent 3.0", amb la col·laboració de la Caixa, fomenta la participació social de la gent gran. Per altra banda, Benestar Social i Família i la UAB participen en un projecte interregional d'àmbit europeu per promoure el voluntariat social.