8.5.11

El BBVA va endavant amb la memòria integrada

NOTA: Aquestes reflexions tenen la consideració de material de treball i estan obertes a opinions per a poder millorar, esmenar o precisar-ne el contingut

El BBVA ha presentat enguany la seva primera memòria integrada, on la rendició de comptes de la Responsabilitat Social es presenta en el mateix document que la informació financera.

De fet, el document porta per nom Memòria Financera, i l’RSE ocupa un capítol de 16 fulls més els dos de resum executiu d’un document de 200 fulls. En rigor, hem de dir que també s’insereixen continguts d’RSE al llarg del document, a banda dels recollits en el capítol específic...

En primer lloc toca donar-los l’enhorabona pel coratge de fer aquest pas seguint ràpidament les intencions que en els darrers anys s’han vingut manifestant i que GRI està mirant de forçar per als propers anys.

Pros i contres

Si bé representa que la memòria integrada ha de donar més rellevància a l’RSE, també es pot considerar, no obstant, que la informació d’RSE s’aborda sense tanta profunditat. Cal pensar que algunes empreses estan passant al format integrat senzillament per un estalvi de costos (un sol document) i per a fer una inflexió respecte al volum de continguts de la memòria d’RSE i aprofitar per fer-li una podada.

Calen indicacions sobre com fer una memòria integrada de qualitat. De fet, algunes memòries presumptament integrades són merament memòries adjuntades, és a dir, la publicació en un mateix volum de les dues memòries però sense que se n’hagi fet un veritable procés d’integració.

En tot cas, en una cosa hi sortim guanyant: ja no caldrà que les memòries d’RSE ens presentin un resum de la memòria financera, en un esforç no mal intencionat però sí que incorrecte de fer-nos creure que aquells quatre indicadors mostraven quin era l’impacte econòmic de l’empresa en la societat. Ara serà més fàcil anar a mirar si el capítol d’RSE parla dels impactes econòmics o no.

No hem pogut encara fer una anàlisi més a fons de la memòria del BBVA, però al costat de la valoració positiva, volem fer notar algun detall que caldria polir. Per exemple, el nom ha de ser “memòria financera” i prou? Ha d’estar ubicada a “inversores.bbva.com” menystenint els altres stakeholders?

Desintegració de l’RSE

La integració de l’RSE dins la memòria financera comporta la desagregació de la informació d’RSE. Si bé guanyem que tothom que accedeix a la memòria financera hi troba els principals continguts d’RSE, no és possible accedir de manera íntegra als continguts d’RSE, els quals es troben escampats entre diferents documents i sense que l’índex en faciliti l’accés amb enllaços.

De fet, hi ha una autodeclaració de nivell A segons GRI de la memòria d’RSE però aquesta no conforma un document unitari, sinó una suma de referències de documents. El mateix índex que recull els indicadors i la seva ubicació és un document a banda. Sembla que no és possible un sol document PDF amb tota la informació i tampoc és fàcil accedir a tots el documents per separat.

Es diu: “Aparte del contenido de este capítulo, están disponibles en www.bancaparatodos.com los informes de RC del Grupo y los locales de México, Chile, Venezuela, Colombia, Perú, Argentina y Estados Unidos”. No sembla prou adequat que per a accedir als continguts complets de la memòria d’RSE s’hagi d’anar a un altre web que, malgrat que sigui del grup, no és el web corporatiu. D’altra banda, els informes d’RC que hi ha són els d’exercicis anteriors ja que el del 2010 no existeix com a tal, per les raons adduïdes.

El banc ens diu: "En el 2010 el Informe Financiero del Grupo integra la información financiera, social y ambiental más relevante del año. Además, esta versión online contiene información complementaria sobre nuestra gestión social y ambiental en el 2010, distribuida de acuerdo a los principales ejes de nuestra política de RC". Tècnicament no veig clar que es pugui verificar una memòria constituïda per una diversitat no unificada de documents, alhora que no sembla que la transparència i comparabilitat quedi garantida. Com puc comparar memòries d'empreses diferents si resulta que en cada una he de començar a remenar pel seu web corporatiu més altres webs propis per a trobar allò que sigui comparable? Opino que aquest constituirà un dels punts de debat i controvèrsia rellevants sobre les memòries integrades.

Tampoc no hi ha contacte específic per a les qüestions d’RSE. De fet, al final posa "BBVA atiende a sus accionistas en:..."  i dóna contactes de relació amb els accionistes i inversors. Es diu: "Se puede encontrar información adicional en materia social y medioambiental en www.bancaparatodos.com donde, además, se puede contactar con el área de RC, también a través de su Twitter (www.twitter.com/bancaparatodos) para discutir, preguntar o compartir lo que se estime oportuno”. No veig raonable que no existeixi una adreça de correu electrònic. Cal que una persona interessada a contactar hagi de disposar de Twitter?

Com a element positiu, s’esmenta que “Dicha información adicional, además de estar verificada por Deloitte, sigue los estándares del Global Reporting Initiative (GRI), así como los de Accountability”.

Ah, i per cert, també hi ha una il·legalitat...

Article relacionat:
Informe de revisió de la memòria integrada de BBVA
Informes integrados: Tortas, no ensaladas (Antonio Vives)