8.5.11

Informe de revisió de la memòria integrada de BBVA

Estic fent un cop d'ull a la memòria de responsabilitat social del BBVA per al 2010, la primera que fan de manera integrada, és a dir, inclosa (integrada) dins la memòria financera.

He de felicitar l'Antoni Ballabriga i tot l'equip que lidera l'RSE dins l'entitat financera. Però tot seguit vull anar deixant anotats alguns dubtes en el bloc. No són més que notes provisionals, per si finalment mereixen donar-hi forma d'article de reflexió.

La primera anotació, de fet, no afecta la companyia sinó l'empresa que ha elaborat la revisió, ja que començo a llegir l'informe i hi ha alguna expressió que em costa de comprendre. Com que han fet un PDF que no es pot "retallar", he de transcriure'n algun fragment. 

Primer dubte

En concret, diuen que la seva feina ha consistit a revisar: "l'adaptació dels continguts del IARC a la Guia per a l'elaboració de memòries de sostenibilitat del GRI". La sigla IARC correspon a "Informe anual de responsabilitat corporativa". 

Jo creia que havien de revisar-ne la congruència, però sorprenentment serà l'adaptació. Per a revisar l'adaptació vol dir que l'IARC ha de tenir una versió prèvia que ha estat modificada amb aquest objecte. Les paraules volen dir el que volen dir i no una altra cosa, i més en un context tècnic en el qual cal gran precisió semàntica.

Adaptació vol dir
  • LIT/CIN Reelaboració d'una obra literària en una altra llengua, un altre gènere o un altre mitjà expressiu. 
  • GRÀF Ampliació o reducció d'un text original perquè ocupi les mides establertes en la seva compaginació. 
També ens podem il·lustrar amb el significat aplicat a la biologia o a la música, on sempre es manté la mateixa idea consubstancial a la idea de partir d'un original:
  • BIOL/ECOL Conjunt de modificacions hereditàries que permeten a un organisme, una població o una espècie adequar-se a les condicions biòtiques i abiòtiques del medi. 
  • MÚS Arranjament d'una obra amb vista a executar-la amb elements distints dels originals.
Segon dubte

La seva feina també ha suposat "revisar la informació inclosa a l'IARC 2010 BBVA relativa a l'aplicació dels principis d'inclusivitat, rellevància i capacitat de resposta...".

D'entrada, no hauria dubtat del que s'hi expressa, però després de veure la imprecisió del primer redactat penso que potser el que diuen no és ben bé el que volen dir. El text pot induir a creure que vol dir una cosa que no vol dir. M'explico.
  • Sentit aparent però que no expressa: Deloitte ha revisat tota la informació de l'IARC 2010 BBVA per veure si s'hi han aplicat els principis indicats.
  • Sentit literal: Deloitte ha revisat aquella informació de l'IARC 2010 BBVA on es parla dels principis indicats.
La meva intuïció no em deixa veure quina ha de ser la interpretació correcta i no hi vull destinar més temps. Em quedo amb el dubte. Després es detallen procediments analítics concrets que s'han fet, però no tenim perquè interpretar-los de manera diferent al que han dit més amunt. De fet, a les conclusions es fa saber que que no s'ha posat de manifest cap aspecte que els facin creure que no s'han aplicat els principis esmentats, però aquesta afirmació no sembla prou congruent amb el que s'ha manifestat al començament de l'informe.

Nota final:
-Aquesta literatura és comuna al sector.
-Aquestes notes tenen la consideració de material de treball i estan obertes a opinions per a poder millorar, esmenar o precisar-ne el contingut. L'informe va signat per Helena Redondo en nom de Deloitte, a qui miraré de fer-li arribar d'aquí a uns dies els meus dubtes.
-Per cert, el detall del document de verificació és molt pobre en comparació amb els que es fan en altres països i que expliquen la feina que s'ha fet. En poso algun d'exemple triat a l'atzar: Standard Bank, Heineken, Sap.