27.3.11

Blood in the Mobile, un documental que revela la part fosca de la indústria mòbil

[ca] Blood in the Mobile, un documental que revela la part fosca de la indústria del mòbil. Frankk Piasecki és el director del documental Bood in the Mobile, un reportatge que vol destapar els tripijocs del comerç internacional del coltan, un mineral que és element bàsic en la majoria de mòbils que són al mercat. El documental evidencia que la multinacional finlandesa Nokia, a la que acusa de finançar de manera indirecta la guerra a la República del Congo, per l'adquisició de coltan sense tenir en compte de qui prové. El rodatge va ser polèmic i ple d'inconvenients, entre d'altres, la detenció del director del film durant quatre hores, a mans de la policia secreta del país africà. Més informació

[es] Blood in the Mobile, un documental que revela la parte oscura de la industria del móvil. Frankk Piasecki es el director del documental Bood in the Mobile, un reportaje que quiere destapar los chanchullos del comercio internacional del coltán, un mineral que es elemento básico en la mayoría de móviles que están en mercat. El documental evidencia que la multinacional finlandesa Nokia, a la que acusa de financiar de maneraindirecta la guerra en la República del Congo, por la adquisición de coltán sin tener encuenta de quien proviene. El rodaje fue polémico y lleno de inconvenientes, entre otros, la detención del director del filme durante cuatro horas, a manos de la policía secreta del país africano. Más información


[en]  Bood in the Mobile (film in english)