31.3.11

El compromís de minimitzar el canvi de mòbil

Fa uns mesos vaig formular per escrit un compromís professional de minimitzar el canvi de mòbil: (30.6.10) El compromís de minimitzar el canvi de mòbil.

En aquest enllaç de sobre hi trobareu la reflexió sencera, mentre que ara només actualitzo les dades d'acord amb un nou canvi:

Tinc mòbil des del març del 1997 i en aquest període de gairebé 15 anys he disposat de 8 aparells diferents de telèfon mòbil, fet que suposa una mitjana de mitjana de 22'1 mesos o gairebé dos anys per unitat (1'8).

He fet aquest càlcul per tenir una noció precisa de quin ús en el temps dono a aquests aparells. A més, aportaré la dada subjectiva del motiu del canvi de cada unitat:

1) 1999: ple desfasament de l'aparell;
2) 2000: substitució per mòbil d'empresa
3) 2002: raons de salut (l'ús intensiu de l'aparell em produia mal de cap)
4) 2004: fi vinculació empresarial
5) 2006: per desperfecte
6) 2007: per a disposar d'un terminal que unifiques telèfon i palm
7) 2011: necessitat de compatibilitzar el terminal amb el canvi de SO a Apple