10.3.11

Es constitueix a Barcelona el Fòrum Estratègia Catalana Residu Zero


  • Vol promoure un procés de transició cap a un canvi de paradigma
  • El Fòrum vol un canvi del model de la gestió dels residus al país
Un centenar de persones representants de diferents sectors de la societat catalana —del mon local, associacions municipalistes, empreses, universitats i centres de recerca, entitats ecologistes i socials— van constituir el divendres 4 de març a Barcelona el Fòrum Estratègia Catalana Residu Zero.

Aquesta iniciativa ha estat possible gràcies a la col·laboració intersectorial d’universitats com la UPC, la UB, l’ICTA-UAB, UdL,....del mon municipalista com l’Associació de municipis per a la recollida selectiva porta a porta (AMRSPAP), municipis que desenvolupen el model Residu Mínim, entitats ecologistes i cíviques com Gaia, CAPS, Ecologistes de Catalunya, CEPA, Fundació per la Prevenció de Residus,...que hem estat treballant colze a colze en la Comissió promotora.

Al Fòrum s'hi van presentar els referents d’experiències d’àmbit internacional on s’han donat uns resultats excel·lents com a San Francisco amb un 75% de recuperació dels seus residus (Veieu presentacions) o la Xarxa Residu Zero d’Itàlia –més de 30 municipis- amb importants resultats de reducció de residus amb destinació tractament finalista i amb un Centre de Recerca Residu Zero a Capannori on estan cercant solucions per a evitar els residus (Veieu presentacions)

Que pretén el Fòrum?

El Fòrum vol ser un punt de trobada i debat intersectorial de la societat catalana, d’impuls d’un procés de transició cap a un canvi de paradigma, de canvi de model de gestió insostenible dels recursos i els residus al nostre país. Partim d’un referent internacional liderat per Gaia (Plataforma Internacional d’Alternatives a la Incineració de residus).

El Fòrum vol impulsar una gestió preventiva i eficient dels recursos limitats i els residus, i la contaminació associada a tot el seu Cicle de vida. Vol impulsar una economia circular, de tancament dels cicles de matèria i energia, baixa en carboni. [continuar llegint notícia a Ecodiari]

Podeu accedir al document marc de l'Estratègia, en el qual s'hi aporten reflexions com la següent, sobre quina és la petjada ecològica dels catalans i sobre què haurien de fer les empreses:

La petjada ecològica és una mesura de l’impacte ambiental de les activitats humanes dutes a terme en ’un territori expresades en hectàrees per persona (a Catalunya hom calcula que són vora 4 h/habitant). També es pot expressar com el nombre de territoris equivalents que són necessaris per obtenir-ne els “serveis ambientals”. A Catalunya hem superat vuit vegades el propi territori.


5. “RESIDU ZERO” A LES EMPRESES
Els residu és un senyal d’ineficiència d’un sistema i/o procés. No és estrany doncs que les empreses que vulguin subsistir optin per optimitzar processos i eliminar els residus doncs aquests a més d’una ineficiència representen un cost.
Una empresa generadora de residus en excés i que tingui bons resultats és normalment perquè carrega els costos de gestió de residus a algun altre actor a la societat. Per això en una societat en lliure competència, bona transparència i uns incentius de mercat adequats, qualsevol empresa ha d’estar interessada en reduir els residus.
En una situació d’economia globalitzada les empreses amb estratègies de residu zero tenen més possibilitats de sortir-se’n a llarg termini.
8Per una Estratègia Catalana Residu Zero
Objectius generals pel que fa a les empreses
- Fomentar el desenvolupament de polítiques i pràctiques de “residu i emissió zero” en els processos productius i en l’activitat de les empreses: “Polítiques integrades de Producte” i polítiques d’“Ecologia Industrial”, etc.
- Impulsar i aplicar polítiques de “responsabilitat ampliada del productor” (Extended producer responsibility -EPR),
- Impulsar la reducció de residus a partir de l’ecodisseny industrial, dels productes i processos, l’homologació i estandardització d’elements de distribució.
- Crear borses de bones pràctiques en la reducció de residus i millor aprofitament de recursos per a empreses catalanes
Principis bàsics per a empreses:
- Les matèries primeres s’han d’obtenir, sempre que sigui possible, del reciclatge i no de l’extracció. Tota nova extracció només és justificable si l’origen és regenerable de forma sostenible.
- El sistema lineal de producció s’ha de transformar en un sistema circular en el que els materials es puguin reutilitzar el màxim possible.
- Redisenyar processos productius de cara a evitar la generació de residus –dins i fora del procés productiu en planta-.
- Aplicar les tècniques de l'ecodisseny i la política integrada del producte (PIP) - Canviar l’èmfasi: concentrar-se en la productivitat dels recursos més que en la
productivitat del treball.


Josep Maria Canyelles - Responsabilitat Global