28.3.11

Cursos sobre RSE i llengua


  • Josep Maria Canyelles farà un seguit de cursos de Responsabilitat Social de les Empreses en els aspectes de llengua
  • Aquest divendres comencen a la Cambra de Comerç de Lleida i després es faran a Barcelona i Girona, organitzats pel CPNL

La gestió lingüística en el marc de la responsabilitat social de les empreses i entitats

Objectius

1) Donar una visió general de les polítiques de responsabilitat social de les empreses útils per a les persones que duen a terme tasques de promoció i difusió de la llengua catalana en l’àmbit socioeconòmic.

2) Difondre experiències reeixides de màrqueting lingüístic que han dut a terme entitats o empreses de l’àmbit socioeconòmic que han incorporat l’ús de la llengua catalana en les seves polítiques de responsabilitat social.

Programa

* Marc conceptual de la responsabilitat social.

* De la idea a l’acció: exposició d’experiències reeixides d’empreses i entitats.

La primera part el curs constarà d’una breu exposició de conceptes relacionats amb la responsabilitat social en l’àmbit socioeconòmic i en la segona es farà una exposició d’experiències.

Professorat: Josep Maria Canyelles, Responsabilitat Global.
Nombre d'hores: 8


* Josep Maria Canyelles jmcanyelles@collaboratio.net, promotor del think tank www.ResponsabilitatGlobal.com. Assessora empreses, governs i organitzacions. És assessor tècnic de la Cambra de Comerç de Barcelona. Col·labora amb l’Associació per a les Nacions Unides. Coordinador de la Comissió RS de l’Ass. Cat. Comptabilitat i Direcció www.accid.cat i col·labora amb diferents universitats. Promou collaboratio, iniciativa per als TSR