27.3.11

Finalitzen dos dies sumant valors i construïnt futur

Després de dues conferències plenàries, vuit col·loquis, 30 taules temàtiques amb més de 90 ponents i més de 1.700 assistents, el III Congrés del Tercer Sector Social arriba a la seva fi.­­

Durant els dies 24 i 25 de març el III Congrés del Tercer Sector Social ha aportat l'espai de debat i reflexió que necessitaven els voluntaris i professionals de les entitats del tercer sector per treballar per a millorar i enfortir el sector per a que pugui continuar contribuint a fer un futur millor.

En la conferència de cloenda Connry Reuter, president de la Plataforma Europea d'ONG Socials, ha citat la mítica frase de Clinton "It's the economy stupid" però dontat-li un altre punt de vista: "It's the social stupid" (és allò social estúpid). Reuter feia referència al fet que des d'alguns sector es defensen una sèrie de valors excessivament mercantils (competència, lliure mercat...). Des del tercer sector, en canvi, s'haurien de defensar els valors socials (una societat més cohesionada i inclusiva).

L'acte de cloenda també ha comptat amb la lectura del manifest del III Congrés del Tercer Sector Social, a càrrec de Màrius Serra, que es concreta en sis demandes:
  • Mantenir la inversió econòmica en polítiques socials
  • Desplegar i aplicar les noves lleis socials aprovades
  • Impulsar polítiques ambicioses de lluita contra la pobresa
  • Millorar els instruments de col·laboració amb les entitats del Tercer Sector
  • Dotar-nos d'un marc legal i financer més favorable per a les entitats del Tercer Sector
  • Reconèixer el Tercer Sector com a agent social
Més informació: 
www.tercersector.cat
www.congrestercersector.cat
Galeria d'imatges del III Congrés

La Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya és l'organització que agrupa les entitats no lucratives que actuen en el camp social.
  • Creada l'any 2003
  • Formada per 30 federacions i agrupacions
  • Representa prop de 4.000 entitats de base