15.3.11

Canyelles aporta el sentit estratègic de l'RSE en un curs per a 60 consultors d'RSE

Avui he tingut l'oportunitat de fer la sessió d'inici del curs que l'agència CRANA organitza per a homologar una seixantena de consultors de Responsabilitat Social de les Empreses.

Ha estat una sessió de quatre hores on hem mirat de transmetre als consultors d'RSE el sentit estratègic i la vinculació d'aquest enfocament de gestió amb la complexitat creixent que és present a la nostra societat i a les organitzacions.

La capacitació i homologació que reben els permet desenvolupar les consultories que el govern financia i CRANA monitoritza, fet que atorga a aquesta iniciativa un especial resultat i valoració positiva.

El Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRANA) és una fundació sense ànim de lucre promoguda pel Govern de Navarra i les empreses públiques Gestió Ambiental, Vivers i Repoblacions de Navarra (GAVRN) i Navarra de Medi Ambient Industrial (NAMAINSA). Vam néixer el 2003 fruit d'un procés de participació social: la Estratègia Navarresa d'Educació Ambiental (ENEA).
  • Col·laboren amb el Govern i les organitzacions socials buscant sinergies per acostar el coneixement del medi ambient a la societat navarresa, de manera que es coresponsabilitzi en la conservació i millora.
  • Fomenten el diàleg, el consens, el debat, la reflexió i la participació de tota la societat en els projectes que duem a terme.
  • Treballen amb una actitud constructiva que ha animat a moltes persones, administracions i empreses a col·laborar-hi.