10.3.11

L'Estratègia Catalana Residu Zero també s'adreça a les universitats i centres docents

Vegeu notícia anterior: Es constitueix a Barcelona el Fòrum Estratègia Catalana Residu Zero

6. “RESIDU ZERO” A LES UNIVERSITATS I CENTRES DOCENTS
En el context de l’Estratègia Residu Zero, els centres docents i de recerca catalans, tenen la responsabilitat de desenvolupar entorns acadèmics basats en una visió metabòlica dels sistemes socioeconòmics, la prevenció en origen i el tancament de cicles de materials i energia per tal de minimitzar l'ús dels recursos i racionalitzar el flux de materials en els sistemes productius i de consum.
En el cas de les universitats, els campus han de representar espais d’assaig dels models més sostenibles per tal de mostrar i demostrar socialment que altres sistemes de producció i consum i de gestió dels recursos naturals són viables.
Concretament, els centres docents i de recerca s’haurien de plantejar els següents compromisos:
- Eliminar l'ús innecessari de recursos naturals i matèries primeres mitjançant la prioritat de la prevenció i la utilització eficient dels recursos.
- Quantificar la producció d’emissions derivades de la gestió i tractament dels residus i reduir-ne la seva generació-
9Per una Estratègia Catalana Residu Zero
- Controlar l’adquisició de productes amb components tòxics i perjudicials per al medi i la salut.
- Integrar i integrar-se en estratègies promogudes per altres sectors socials amb les què es comparteixin visions de sostenibilitat.
- Fomentar una consciència sobre consum responsable a tota la comunitat universitària.
- Dissenyar i promoure programes de reutilització dels productes.
- Incentivar la recuperació del valor dels productes al final de la seva vida útil.
- Incentivar la creació d’espais de recerca inter/transdisciplinaris enfocats en la prevenció.
- Promoure i enfortir línies de recerca com l'ecodisseny, l’anàlisi del cicle de vida de processos o l’ecologia industrial.

Josep Maria Canyelles - Responsabilitat Global