22.3.11

La Fundació IReS s'adhereix al Pacte Mundial - Global Compact

Generem un futur nou per a les persones més vulnerables

La Fundació Institut de Reinserció Social (IReS) s'ha adherit al Pacte Mundial de Nacions Unides (UN Global Compact).

Segons ens han informat, recentment han rebut la carta de benvinguda i a data d'avui ja figurem en el seu web com a participants: http://unglobalcompact.org/participant/13415 (carta d’adhesió signada pel Sr. Andreu Soldevila i enllaç al web).

Nota: Josep Maria Canyelles ha prestat la seva col·laboració a IReS:

Gestió estratègica d'ONL
· La principal Responsabilitat Social de les ONL és crear valor per a la societat [ca][es]
· Reportatge acte presentació [ca][es]
· Demanar el llibre


Fundació Institut de Reinserció Social - IReS
Àlaba 61, 1er - 08005 - Barcelona