20.5.13

Articles publicats 2013 / Artículos publicados 2013

Recull dels articles publicats al 2013:
Recopilación de los artículos publicados en 2013:


 14.12.13 Moments de joia i dignitat pel progrés en el procés democràtic sobre el futur de Catalunya
La consulta es farà el 9 de novembre de 2014 i tindrà una pregunta amb dos apartats: “Vol que Catalunya esdevingui un Estat” i, en cas de resposta afirmativa, “Vol que aquest Estat sigui independent?”

17.11.13 Cosmètica verda
La Responsabilitat Social de les Empreses pressuposa i requereix que l'organització que estableix aquest enfocament de gestió parteixi d'un compromís ètic basat en valors humanístics, de sostenibilitat i de respecte als grups d'interès.

17.11.13 Cosmética verde
La Responsabilidad Social de las Empresas presupone y requiere que la organización que establece este enfoque de gestión parta de un compromiso ético basado en valores humanísticos, de sostenibilidad y de respeto a los grupos de interés.

5.10.13 Diferenciant Turisme Sostenible i Turisme Responsable #RTD7 #Vector_5
Aquesta setmana hem estat immersos en la 7a Conferència Internacional de Turisme Responsable en Destinacions, que ha tingut lloc a Barcelona i, per primer cop, a Europa.

5.10.13 Diferenciando Turismo Sostenible y Turismo Responsable #RTD7 #Vector_5 Esta semana hemos estado inmersos en la 7ª Conferencia Internacional de Turismo Responsable en Destinos, que ha tenido lugar en Barcelona y, por primera vez, en Europa.

7.10.13 Differentiating Sustainable Tourism and Responsible Tourisme #RTD7 #Vector_5 This week we have been immersed in the 7th International Conference on Responsible Tourism in Destinations, held in Barcelona, ​​for the first time in Europe.

7.9.13 [ENTREVISTA] "La RSE es un estilo y una estrategia; hay quien la disminuye confundiéndola con sus buenas prácticas"
[ca] Estava llegint el darrer article sobre RSE de Josep Maria Lozano on exposa una idea que no sols comparteixo sinó que sovint és el meu cavall de batalla en les conferències, cursos i sessions d'assessorament: és un error basar l'RSE en les bones pràctiques. Retallo un fragment del seu article:

7.9.13 [ENTREVISTA] "La RSE es un estilo y una estrategia; hay quien la disminuye confundiéndola con sus buenas prácticas"
[es] Estaba leyendo el último artículo sobre RSE de Josep Maria Lozano donde expone una idea que no sólo comparto sino que a menudo es mi caballo de batalla en las conferencias, cursos y sesiones de asesoramiento: es un error basar la RSE en las buenas prácticas. Recorto un fragmento de su artículo:

5.9.13 Reflexió sobre la Cadena inclusiva #ViaCatalana
Aquest proper 11 de setembre tindrà lloc la Via Catalana que travessarà tot el país de Nord a Sud, amb persones unides per les mans, amb l'objectiu de reivindicar el Dret a Decidir per a la independència de Catalunya.

31.8.13 Best Chain to Work [ca]
Els indicadors són una manera de captar informació parcial per a fer-nos una imatge del tot. Per exemple, els indicadors de responsabilitat social del GRI, com altres, desglossen en rendiment d'una empresa en els seus diversos aspectes, especialment els cinc vectors ambiental, social, econòmic, laboral i bon govern.

31.8.13 Best Chain to Work [es]
Los indicadores son una forma de captar información parcial para hacernos una imagen del todo. Por ejemplo, los indicadores de responsabilidad social del GRI, como otros, desglosan en rendimiento de una empresa en sus diversos aspectos, especialmente los cinco vectores ambiental, social, económico, laboral y buen gobierno.

26.8.13 Forces armades i Responsabilitat Social: un intent fallit
Fa tres anys el Ministeri de Defensa espanyol va publicar un parell de memòries de Responsabilitat Social. Després no se'n va saber res més. Eren uns bons documents? Tenia sentit? Donaven resposta?

26.8.13 Fuerzas armadas y Responsabilidad Social: un intento fallido
Hace tres años el Ministerio de Defensa español publicó un par de memorias de Responsabilidad Social. Luego no se supo nada más. ¿Eran unos buenos documentos? ¿Tenía sentido? ¿Daban respuesta?

15.8.13 El (nou) estat que volem: una cultura tributària al servei del país
La Hisenda pública i l'agència que tingui per funció la recaptació dels impostos i la persecució del frau és una peça fonamental en l'estructura d'un estat. Actualment a Catalunya tenim el problema gravíssim que es coneix com "espoli fiscal", que consisteix en què solament la meitat dels diners que marxen cap a Madrid tornen a Catalunya.

15.8.13 El (nuevo) estado que queremos: una cultura tributaria al servicio del país
La Hacienda pública y la agencia que tenga por función la recaudación de los impuestos y la persecución del fraude es una pieza fundamental en la estructura de un estado. Actualmente en Cataluña tenemos el problema gravísimo que se conoce como "expolio fiscal", que consiste en que solamente la mitad del dinero que marchan hacia Madrid vuelven a Cataluña.

12.8.13 Ja tinc confirmació documental de quan el meu cognom fou castellanitzat, fa cinc generacions
Ja tinc confirmació documental de quan el meu cognom va ser castellanitzat. Fa cinc generacions, durant el primer terç del XIX, entre el meu quadravi Joseph Canyellas i el meu rebesavi Magí Cañellas es va produir la castellanització

12.8.13 Ya tengo confirmación documental de cuando mi apellido fue castellanizado, hace cinco generaciones
Ya tengo confirmación documental de cuando mi apellido fue castellanizado. Hace cinco generaciones, durante el primer tercio del XIX, entre mi trastatarabuelo Joseph Canyellas y mi tatarabuelo Magí Cañellas se produjo la castellanización

30.7.13 Article "La responsabilitat social dels col·legis professionals" a la revista dels auditors
La revista l'Auditor ha publicat en el seu número 67, corresponent a juliol de 2013, un article de Josep Maria Canyelles titulat "La responsabilitat social dels col·legis professionals".

29.7.13 L'RSE de les pimes, un model d'excel·lència empresarial i responsabilitat davant la societat
La "UEA magazine", la revista de la Unió Empresarial de l'Anoia, ha publicat en aquest número corresponent a maig-juny 2013 un article de Josep Maria Canyelles sobre la Responsabilitat Social.

28.7.13 Les empreses comencen a preveure l'escenari d'un estat català independent
Certament un procés de secessió no es pot improvisar, ni per part dels governs ni per part de les empreses. De fet, un procés de secessió socialment responsable hauria de tenir entre els seus principis el de procurar, des de cadascuna de les parts, que els perjudicis econòmics siguin els menors possibles.

21.7.13 La Marca España s'enfonsa i busca bocs expiatoris
Són mals temps per a la Marca España. Se les prometien molt felices dos o tres lustres enrere, quan l'economia creixia acceleradament i l'orgull patri estava inflamat.

9.6.13 Carta oberta: En parlem des de l'RSE?
Catalunya i Espanya afrontaran en aquest 2013 i 2014 una situació políticament excepcional, marcada per l'agenda sobiranista que preveu la convocatòria d'un referèndum o consulta equivalent per tal que la ciutadania esculli de manera democràtica i pacífica quin futur vol per a Catalunya, en el sentit de seguir formant part del Regne d'Espanya o bé crear un nou estat.

9.6.13 Carta abierta: ¿Hablamos de ello desde la RSE? Cataluña y España afrontarán en este 2013 y 2014 una situación políticamente excepcional, marcada por la agenda soberanista que prevé la convocatoria de un referéndum o consulta equivalente para que la ciudadanía elija de manera democrática y pacífica que futuro quiere para Cataluña, en el sentido de seguir formando parte del Reino de España o bien crear un nuevo estado.

26.5.13 Canviant les paraules, per bé o per mal
La innovació lèxica i les substitucions són benvingudes quan pretenen aportar un valor social. Però cal rebutjar-les quan pretenen destruir.

26.5.13 Cambiando las palabras, para bien o para mal
La innovación léxica y las sustituciones son bienvenidas cuando pretenden aportar un valor social. Pero hay rechazarlas cuando pretenden destruir.

19.5.13
Responsabilitat & sostenibilitat
Responsabilidad & sostenibilidad

12.5.13
No més Bangla Desh
No más Bangladesh

11.5.13
Dialogar [ca]
Dialogar [es]

5.5.13
"A castle in Spain" [ca] / Sobre l'expressió "a castle in Spain"
"A castle in Spain" [es] / Sobre la expresión "a castle in Spain"

3.5.13
Contra l'escarni...

30.4.13
Combinar actius materials i intangibles per al desenvolupament econòmic

25.4.13
La responsabilitat social dels col·legis professionals
La responsabilidad social de los colegios profesionales

23.4.13
Quan els stakeholders divergien, les empreses es divertien
Cuando los stakeholders divergían, las empresas se divertían

21.4.13
Les interfícies com a professió del futur
Las interfaces como profesión del futuro

16.3.13
No entendre res (però Einstein finalment ho comprengué)
No entender nada (pero Einstein finalmente lo comprendió)

10.3.13
Reflexió al voltant d'unes esclaves de Mango / Sentit de la responsabilitat en les campanyes socials
Reflexión en torno a unas esclavas de Mango / Sentido de la responsabilidad en las campañas sociales
Réflexion autour des esclaves de Mango

10.3.13
Entrevista a Canyelles al Puntavui: “L'empresa amb responsabilitat social creix”
Entrevista a Canyelles: "La empresa con responsabilidad social crece"

3.3.13
Com explicar al meu fill que un Parlament vota no a dialogar?
¿Cómo explicar a mi hijo que un Parlamento vota no a dialogar?

24.2.13
Saber en què incomplim la llei

24.2.13
Seminari Innovant en Voluntariat d’Empresa

20.2.13
Jo no vull decréixer; vull créixer d'una altra manera!
Yo no quiero decrecer; quiero crecer de otra manera!

20.2.13
Procediments respectuosos per a gestionar les identitats
Procedimientos respetuosos para gestionar las identidades

17.2.13
Anar més enllà de l'RSE?
¿Ir más allá de la RSE?

10.2.13
El que cal és més democràcia

3.2.13
El sector TIC pot ajudar en la dinamització de l’ocupació
El sector TIC puede ayudar en la dinamización del empleo

26.1.13
Crisi a l'esport català

13.1.13
10 anys de l'ACCID - Article Josep Maria Canyelles sobre transparència

Altres articles anteriors seleccionats:
Otros artículos anteriors seleccionados:  
Accés a tots els articles: http://responsabilitatglobal.blogspot.com/search/label/articles
Acceso a todos los artículos: http://responsabilitatglobal.blogspot.com/search/label/articles