31.12.10

Memòria Responsabilitat Social i Medi ambient

Trajectòria de Josep Maria Canyelles en matèria de medi ambient, tant d'educació, divulgació, activisme, docència, i diàleg amb grups d’interès. Aquesta trajectòria inclou les accions portades a terme prèviament a la posada en funcionament de Responsabilitat Global.

 • A mode de presentació, volem remarcar que les inquietuds ambientals provenen de molt lluny i es van desenvolupar a partir de les accions educatives portades a terme com a voluntari en el camp de l'educació en el lleure infantil i juvenil. L'aprofundiment en aquesta inquietud va suposar la formació com a educador ambiental, i a partir d'aquí vaig promoure, entre altres iniciatives, dues escoles d'educació ambiental. 
 • Tant des de l'administració pública com des de la iniciativa social, els aspectes ambientals, ja siguin com a compromisos, com a relació amb entitats del sector, com a promoció d'iniciatives concretes o com a integració dels temes ambientals en altres iniciatives genèriques, han estat una constant. 
 • Actualment, des de Responsabilitat Global, si bé les matèries ambientals no formen part de les propostes que oferim professionalment, sí que integrem la filosofia ambiental tant en el nostre procedir com en aspectes rellevants dins l'assessorament estratègic.

Reflexió i divulgació
 • Canal sobre RSE i Medi ambient dins Responsabilitat Global. 
 • Amb motiu de la celebració del 2009 · Any Europeu de la Creativitat i la Innovació, hem iniciat la publicació d'entrades en el bloc sobre l'RSE com a font d'innovació social i sostenible: innovació i creativitat
 • Entrevistes sobre RSE amb unes 40 empreses, on hem tractat el tema d’RSE i medi ambient, i que han donat lloc a fitxes d’RSE (2006-2010)
 • Els continguts d’RSE i medi ambient s’han integrat en tota la formació que portem a terme en matèria d’RSE. La formació que portem a terme es pot veure a les pàgs 11-12 de la memòria 

Trajectòria des de l’Administració. Com a gerent de l'INCAVOL, ha promogut:
 • Trobades sectorials ambientals (1993)
 • Trobades i jornades de voluntariat ambiental (2001-2003), que han donat lloc a la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya. 
 • Xarxanet.org, amb un portal ambiental cogestionat per la XVAC. 2003
 • Coordinació del voluntariat català en la campanya de l'enfonsament del Prestige a Galícia. 2001
 • Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya, amb continguts ambientals
 • Escola d'Estiu del Voluntariat, amb continguts ambientals
 • Premi del Voluntariat de Catalunya, amb projectes ambientals
 • Patró de la Fundació Privada SISOSCAT (reciclatge d'ordinadors). 2003
Trajectòria des de la iniciativa social:
 • Fundador, president o gerent de l'Associació Thema, amb una línia d'acció sobre educació ambiental 1989-1993
 • Promotor i director de l'Escola d’Educació Ambiental el Tremall (a Calafell). 1989-1993
 • Promotor i director de l'Escola d’Educació Ambiental el Pinar (a Canyelles). 1992-1993
 • Membre de la comissió d'equipaments d'EA de la Societat Catalana d’Educació Ambiental
 • Coordinador de cursos de l'Institut de Formació de la Fundació Pere Tarrés (Escola de l'Esplai)
 • Cap de redacció de la revista ESTRIS d'Educació en el Lleure i Animació Sociocultural. 1990-1993.
 • Soci de l'Associació Talaia i de Greenpeace
 • Voluntariat com a monitor d’educació en el temps lliure a diferents entitats (Colònies Jordi Turull de les Escoles Pies de Catalunya, Centre d'Esplai Drac Màgic, Ludoteca Espai d'Esplai, Centre d'Esplai la Xiruca), des d'on les activitats i compromisos d'educació ambiental eren un dels objectius prioritaris. 1984-1994
Trajectòria com a expert. Ha desenvolupat assessoraments, conferències i ponències diverses com ara:
 • Ponència a les I Jornades de Voluntariat Mediambiental, organitzada per Bancaixa a Guardamar. 1996
 • Ponència a la Jornada de Voluntariat Ambiental organitzada per la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya a Barcelona. Desembre 2010
 • Dossier sobre gestió ambiental de casals de gent gran, per a la Federació FATEC. 1999
 • Professor del Departament de Natura de l'Escola de l'Esplai de Barcelona. 1988-94. 
 • Coordinador i participant de l'estada formativa d'Educació Ambiental al Centre Permanent d'Innitiation à l'Environnement (CPIE) de Bagnères de Bigorre (Pirineus francesos). 1992
 • Participant en el curs monogràfic d'Educació Ambiental (35 hores). Fundació Pere Tarrés. 1989
Com a compromisos propis, dins la gestió de la nostra Responsabilitat Social disposem de: 
 • Codi Ètic i compromisos ambientals 
 • Disposem d’una gestió de la pròpia RSE en tant que professional autònom, que ens porta a compensar diferents impactes entre els quals les emissions de CO2 per transport en vehicles.