19.5.13

Generalitat, empreses distribuïdores d'alimentació i entitats socials impulsen el projecte de Supermercats Solidaris

La Generalitat de Catalunya, el Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya (CEDAC), la Federació Catalana de Bancs d’Aliments, Càritas i Creu Roja signen un conveni per garantir i millorar el nivell de donacions estables d’aliments dirigits a pal·liar situacions d’urgència social


El Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya (CEDAC), les entitats més representatives en la recaptació i distribució d’aliments i la Generalitat de Catalunya han presentat aquesta tarda el projecte de Supermercats Solidaris. Aquesta iniciativa té la finalitat de garantir i millorar el nivell de donacions estables d’aliments dirigits a pal·liar situacions d’urgència social posant a disposició de les persones i famílies en situació de pobresa o risc d’exclusió aliments no comercialitzats. La millora de donatius estables d’aliments ha de permetre disposar i abastir les entitats socials de distribució directa, de forma més planificada i més variada. A més, la varietat dels productes recaptats ajudarà a millorar l’equilibri nutricional de les cistelles o lots que les entitats ofereixen gratuïtament a les persones que atenen.

Supermercats solidaris vol contribuir a fer front a l’increment de les necessitats bàsiques d’alimentació que ha provocat la crisi econòmica actual. Aquest projecte treballarà per minimitzar els riscos que poden viure les persones i famílies en situació de pobresa o risc d’exclusió social.
Els valors que regeixen el projecte són els següents: 
  • Garantir que les entitats socials receptores puguin millorar la gestió i la recaptació d’aliments i que aquests es puguin oferir amb certa estabilitat.
  • Potenciar que els lots, cistelles o aliments siguin el més variats possible garantint al màxim l’equilibri nutricional.
  • Garantir o promoure la recaptació d’aliments bàsics de primera necessitat com són la llet, els ous, l’oli, les llegums, els aliments frescos...
  • Garantir la seguretat alimentària dels productes, mitjançant els protocols que elaborin la Taula de Distribució Solidària d’Aliments o l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària.
  • Pal·liar situacions d’extrema pobresa. Alhora, des de les entitats socials de distribució directa, poder fer detecció i prevenció de situacions de necessitat social amb coordinació amb els serveis socials bàsics.
  • Augmentar el volum d’aliments i millorar la capacitat de planificació de les grans entitats recaptadores i distribuïdores d’aliments.
  • Implicar les empreses en aquest projecte de Responsabilitat Social Corporativa compromès amb les persones i famílies que pateixen situacions d’exclusió social.
Per part de la Generalitat de Catalunya, han presentat el projecte Supermercats Solidaris el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep M. Pelegrí; la consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, i el conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig. També han participat a l’acte de presentació de la iniciativa el president de CEDAC, Jaume Rodríguez; el representant de la Federació Catalana de Bancs d’Aliments, Antoni Sansalvadó; el president de Creu Roja Catalunya, Josep Marquès, i la presidenta de Càritas Catalunya, Carme Borbonès.
Taula de Distribució Solidària d’Aliments
La Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural; l’ICASS del Departament de Benestar Social i Família, i de l'Agència del Catalana del Consum del Departament d’Empresa i Ocupació, juntament amb les principals organitzacions socials que gestionen bancs d'aliments i les patronals del sector alimentari, van constituir el juliol de l’any passat la Taula de Distribució Solidària d’Aliments amb l’objectiu de millorar i potenciar els serveis de distribució d'aliments a persones que pateixen situacions d’urgència social i d’exclusió social.
El projecte Supermercats Solidaris dóna resposta a algunes de les línies principals d’actuació de la Taula, que vetlla per a la conscienciació a les empreses per augmentar les donacions, la millora en l’aprofitament de les minves alimentàries i l’optimització dels aspectes organitzatius dels serveis de distribució directa d’aliments.

Font: gencat.cat