12.5.13

Cobralia, nou soci del @PactoMundial, tenia males pràctiques #sociopacto


Fa una hora he rebut un tuit procedent de la Red Pacto Mundial Espanya (@PactoMundial) on s'informa que "Cobralia ya es socio de la Red Española del Pacto Mundial" i convidant a conèixer-los.

El nom sencer de l'empresa és COBRALIA, Servicios Integrales de Recuperación, SL, amb seu a Madrid.

Com que un servidor ja va tenir l'oportunitat de patir la persecució d'aquesta empresa de recuperació de morositat, m'alegro que hagin iniciat la gestió de la Responsabilitat Social Corporativa i aprofitaré per preguntar-los si han millorat les pràctiques respecte al que vaig conèixer.

Em reclamaven 80,18 euros, a compte de Telefónica, per un error d'aquesta companyia de telefonia de dos anys enrere. En data de 31 d'agost de 2007 vaig enviar la carta certificada que mostro a l'empresa Cobralia, Servicios Integrales de Recuperación. Mai vaig rebre'n resposta. La manca de resposta suposava que d'alguna manera la meva situació era incerta ja que en qualsevol cas podia rebre la consideració de morós. Vaig informar-ne a la memòria ja que era un conflicte inèdit en la meva gestió professional:

Conflictes amb empreses [GRI SO8]
Respecte al sector privat, tenim obert un contenciós amb una companyia telefònica, respecte el pagament de 80,18€ per un servei no rebut, el qual ha motivat l'advertiment de consideració de morositat, la qual pot afectar la concessió de crèdits bancaris
--> Hom ens pot demanar de tenir accés a la correspondència sobre l’afer en el supòsit que sigueu una part interessada o n’indiqueu raonadament la motivació. Aquesta és la carta que vaig enviar a Cobralia en data 31-08-07
Veig a través de les xarxes socials que algunes persones es queixen de l'estil de treball d'aquesta empresa, de la manera de "perseguir" els afectats o de confusions de persones. En el meu cas, el problema ja no era solament que ells enviaven cartes sense certificar i que no responen les dels afectats, sinó que mostraven una manca de responsabilitat social envers el client i la comunitat, a més d'un incompliment legal, en matèria de respecte lingüístic, tal com els explicava a la carta:
Una última indicació, en aquest cas respecte a COBRALIA. Enviar una carta d’aquest tipus sense certificar ho considero d’una baixa professionalitat. En tot cas, els volem demanar que d’acord amb la legislació vigent, en endavant, se’ns adrecin en llengua catalana, ja que la relació que COBRALIA manté amb el sotasignant és només en virtut del fet de ser una empresa subcontractada per Telefònica, amb la qual vaig demanar de ser atès en català. Com que vostès són una empresa subcontractada, no essent de la meva incumbència el país on tinguin la seva seu o oficines, han de mantenir amb aquest client les mateixes condicions, ja que altrament no estan complint el marc legal vigent, de la qual cosa els informo.
És per això que, donat que treballen per empreses de territoris de llengua catalana com CaixaBank, Banc de Sabadell, Catalunya Caixa,  o altres amb clients a Catalunya com Telefónica, Vodafone, totes elles obligades a respectar la tria lingüística dels seus clients, tinc interès a conèixer si han solucionat la mala pràctica que suposa un incompliment legal.


PD 14-05-13 Resposta de Cobralia

A  la atención de D. Josep Maria Canyelles,

Estimado Señor:

 Nos es grato comunicarle que desde el año 2007, fecha en la que usted indica que sucedieron los hechos que relata, esta empresa ha  seguido buscando mejorar día a día dentro de sus procesos sobre todo con sus clientes (en este punto le informo que ya hemos dejado de trabajar con el cliente que usted nos menciona), así se ha implantado un Sistema de Calidad  ISO 9001 ,  posteriormente un Sistema  de Seguridad de la Información  ISO 27001, estando ambos certificados por la entidad BSI. Así mismo, la Fundación Madrid por la Excelencia nos ha concedido la marca “Madrid Excelente” que respaldan nuestras buenas prácticas empresariales, de esta forma se ha llegado a este año  en el cual  nos hemos adherido al Pacto Mundial con la intención lógica de cumplir todo aquello que exigen en la búsqueda de la mejora continua.

Un cordial saludo y muchas gracias por su preocupación.

Dpto de RSC.

PD 14-05-13 Resposta de Josep Maria Canyelles

Apreciados,
Apreciadas,

Les agradezco su amable y rápida respuesta.

Sólo les pediría, para poder informar a mis lectores, si realmente ya están cumpliendo con este requerimiento legal y de RSC, es decir, si disponen -para cada moroso que sus clientes les pasan- de la información de cuál es la lengua oficial con la que deben mantener la relación, dado que su empresa, en calidad de subcontratada, debe mantener el misma exigencia de trato al cliente que correspondía a la empresa. Y, en consecuencia, si ya proceden de esta manera, disponiendo de las capacidades necesarias para actuar con clientes que tengan otras lenguas oficiales distinta de la castellana (singularmente en el caso de la catalana donde no se trata sólo de un tema de RSC sino también de carácter normativo).

Esta era la cuestión planteada, ya que el cumplimiento de la ISO 9001 o la Marca Madrid Excelente NO PRESUPONE el cumplimiento de la normativa legal si ustedes no la tienen correctamente identificada. Es por ello que para la gestión de la Responsabilitat Social es fundamental identificar cuáles son los aspectos que suponen materialidad.

Atentamente,
Josep Maria Canyelles