15.5.13

Codi Ètic Mundial per al Turisme

Marc fonamental de referència per al turisme responsable i sostenible, el Codi Ètic Mundial per al Turisme és un conjunt omnicomprensiu de principis concebut per orientar els principals actors del desenvolupament turístic. Dirigit a governs, empreses turístiques, comunitats i turistes per igual, el seu objectiu és ajudar a maximitzar els beneficis del sector, minimitzant alhora els seus possibles conseqüències negatives per al medi ambient, el patrimoni cultural i les societats d'arreu del món.
 
Aprovat el 1999 per l'Assemblea General de l'Organització Mundial del Turisme, el seu reconeixement dos anys després per les Nacions Unides va encoratjar explícitament a l'OMT a promoure el compliment real de les seves disposicions. Tot i que el Codi no és jurídicament vinculant, incorpora un mecanisme d'aplicació voluntària a través del seu reconeixement del paper del Comitè Mundial d'Ètica del Turisme, al qual les parts poden remetre qualsevol qüestió relativa a l'aplicació i interpretació del document.
 
Els deu principis del Codi cobreixen àmpliament els components econòmic, social, cultural i ambiental dels viatges i el turisme:

Article 1: La contribució del turisme a l'entesa i el respecte mutus entre les persones i les societats
Article 2: El turisme com a instrument de desenvolupament personal i col·lectiu
Article 3: El turisme, factor de desenvolupament sostenible
Article 4: El turisme, usuari del patrimoni cultural de la humanitat i contribuent a la seva millora
Article 5: El turisme, activitat beneficiosa per als països acollidors i les comunitats
Article 6: Obligacions dels grups d'interès en el desenvolupament turístic
Article 7: Dret al turisme
Article 8: Llibertat de desplaçament turístic
Article 9: Drets dels treballadors i empresaris del sector turístic
Article 10: Aplicació dels principis del Codi Ètic Mundial per al Turisme


Vegeu també:
 “L'OMT està guiada pel convenciment que el turisme pot aportar una contribució significativa a la vida de les persones i al nostre planeta. Aquesta convicció es troba al cor mateix del Codi Ètic Mundial per al Turisme, un full de ruta per al desenvolupament turístic. Faig una crida a tothom a llegir, distribuir i adoptar el Codi per al benefici dels turistes, operadors turístics, les comunitats d'acollida i el seu medi ambient arreu del món.
- Taleb Rifai, UNWTO Secretary-General

http://ethics.unwto.org/en/content/global-code-ethics-tourism

0 comentaris: