1.5.13

Aconsellant sobre com usar la banca online: un gran vídeo!

[ca] Increïble lector mental revela el seu "regal"
[en] Amazing mind reader reveals his 'gift'

[ca] Dave és un clarivident molt talentós que s'assabenta d'informació financera específica. Aquest vídeo revela la màgia darrere de la màgia, de manera que la gent prengui consciència del fet que tota la seva vida es pot trobar en línia. I en fer-ho, ens està instant a tots a estar atents. Els consells per utilitzar la banca en línia amb més seguretat es poden trobar a http://safeinternetbanking.be.

[en] Dave is an extremely gifted clairvoyant who finds out specific financial information. This video reveals the magic behind the magic, making people aware of the fact that their entire life can be found online. And by doing so urging everybody to be vigilant. Tips for using online banking more safely can be found at http://safeinternetbanking.be

0 comentaris: