25.10.11

Plaques President Macià a la Responsabilitat Social: període obertLes medalles i plaques President Macià que atorga el Govern de la Generalitat van ser creades el 1938 per recompensar mèrits laborals, sigui dels treballadors individuals, sigui de les empreses. L'any 1982 la Generalitat va rehabilitar aquests guardons amb la finalitat de premiar els qui, al llarg d'una vida o una dilatada etapa de treball, han contribuït amb el seu esforç i exemple a mantenir i impulsar d'una manera rellevant l'activitat econòmica del nostre país.

La concessió d'aquests guardons és oberta a qualsevol persona o entitat, sempre que hagi estat proposada per un dels departaments de la Generalitat o a instància d'una persona o entitat que desenvolupi activitats empresarials, sindicals, socials o d'altres similars.

Impresos per a la proposta de candidatures
Medalla al treball President Macià  Persones
Placa al treball President Macià  Entitats

Normativa
Resolució EMO/2380/2011, de 30 de setembre, per la qual es convoquen per a l'any 2011 els guardons Medalla al treball President Macià i Placa al treball President Macià  DOGC 5986 de 18 d'octubre de 2011
Decret 147/2008, de 22 de juliol, pel qual es regulen els guardons Medalla al treball President Macià i Placa al treball President Macià  DOGC 5181 de 25 de juliol de 2008
Decret 496/1981, de creació de les medalles i plaques Francesc Macià [PDF, 8,29 KB.] DOGC 194 de 27 de gener de 1982

L'any passat el reconeixement va correspondre a les següents empreses:


El Govern ha acordat atorgar la Placa al Treball President Macià a les institucions i empreses següents:
En la categoria de foment de la creació d’empreses i de l’ocupació de qualitat:
  • ACTAS-Associació Catalana de Treball amb Suport. En reconeixement a la tasca d’aquesta associació sense ànim de lucre per facilitar la incorporació al mercat de treball ordinari de persones amb discapacitats sensorials, físiques i intel·lectuals i malalties mentals.
  • Establiments Viena, S.A. Empresa catalana de restauració. Per la seva política de recursos humans adreçada a fomentar la conciliació de la vida laboral i familiar, així com de la vida laboral i estudiantil.
  • Fundació Privada Trinijove. Per la seva tasca d’informació, formació i inserció laboral de persones en especials dificultats i en situació de risc d'exclusió.
  • Teixidors, S.C.C.L. Cooperativa dedicada a la producció manual de teixits artesanals. Per la seva integració al mercat laboral de persones discapacitades o amb risc d'exclusió social.
En la categoria d’igualtat d’oportunitats en el treball i conciliació de la vida personal, laboral i familiar:
  • Boehringer Ingelheim España, S.A. Empresa químico-farmacèutica. Per la promoció activa de mesures de conciliació i igualtat dels treballadors i treballadores.
  • SCTA Louis Vuitton, S.A. Empresa de disseny de moda i complements. Per la implantació d’un pla d’igualtat entres els treballadors i treballadores i la incorporació d’un agent d’igualtat.
En la categoria de responsabilitat social empresarial:
  • Compostadores, S.L. Empresa d’autocompostatge. Promou estendre la pràctica del compostatge casolà perquè les properes generacions es trobin la Terra millor del que l’hem trobat. En reconeixement a una política exemplar de responsabilitat social empresarial.
  • Gepork - SGP Grup. Empresa de la comarca d’Osona especialitzada a oferir serveis integrals en l’àmbit veterinari. Distribueixen productes zoosanitaris i de genètica porcina, gestionen residus i proporcionen assessorament per al control de plagues. Per una política de responsabilitat social empresarial molt activa en la preservació del medi ambient.
En la categoria de seguretat i salut en el treball:
  • Esteve Química, S.A. Empresa dedicada a la fabricació de productes químics farmacèutics. En reconeixement al seu esforç per tal d’evitar riscos i garantir la seguretat i la salut dels seus treballadors. 
  • Ercros Industrial, S.A. Empresa química fundada a Barcelona. Es dedica a la fabricació i el comerç de productes bàsics per a les indústries química i farmacèutica, així com del sector del plàstic, del tractament de l’aigua de piscines i de l’alimentació animal. Per la seva implicació en el disseny de mesures per augmentar la seguretat i la salut en el treball la fan mereixedora de la Placa al Treball President Macià.

2008. S'atorga la Placa al treball President Macià a les entitats següents:
a) En la categoria de seguretat i salut en el treball:
Croda Ibérica, SA.
Escorxador Frigorífic Avinyó, SA.
b) En la categoria d'igualtat d'oportunitats en el treball i conciliació de la vida personal, laboral i familiar:
Borges, SA.
Universitat Politècnica de Catalunya.
c) En la categoria de responsabilitat social empresarial:
Associació Ampans.
Celler Capçanes i Secció de Crèdit, SCCL.
d) En la categoria de foment de la creació d'empreses i de l'ocupació de qualitat:
Euromadi Ibérica, SA.2007. Plaques President Macià
El Govern a acordat atorgar la Placa President Macià a les institucions i
empreses següents:
· Associació de Pares Minusvàlids Psíquics - ASPAMIS. Atenció a
disminuïts psíquics. Per la seva tasca d’atenció i recolzament a les
persones disminuïdes psíquiques i a les seves famílies.
· Associació d’Empresàries i Emprenedores de les Comarques de
Tarragona. Foment de la dona en el teixit empresarial. Per donar
suport, assessorament i serveis als negocis promoguts per dones i per
la defensa continuada dels seus drets.
· Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre.
Cooperativa agrícola. Per la seva tasca per a la correcta gestió del rec i
la defensa dels drets dels seus associats/es al llarg dels seus 150 anys
d’història.
· Euroquímica de Bufi i Planas, S.A. Empresa química. Per la seva
capacitat d’innovació i pel seu sistema de repartiment d’accions i
beneficis entre els treballadors/es que l’han convertit en un exemple a
seguir per d’altres empreses.
· Grup Qualitat, S.C.C.L. Promoció immobiliària. Per ser un referent en el
sector de la promoció ja que posa l’habitatge accessible, sostenible i de
qualitat pel davant dels seus beneficis
· Pintados y Derivados, S.L. PINTER. Empresa química. Per aconseguir
fer front a una profunda crisi i reconvertir l’empresa en un referent del
sector amb més d’un miler de clients

1 comentaris:

Anònim ha dit...

Que el 1938, amb empreses i sectors colectivitzats, es dediquèssin a crear aquests premis em sembla sorprenent. Potser l' estar distrets va ajudar al "[d]errotado y vencido..." de l'abril del 1939.