30.10.11

La banca ètica


         www.bancaetica.cat


.
.
.
.
.


QUINES ENTITATS FINANCERES SÓN ÈTIQUES

COOP57
Coop57 és una cooperativa de serveis financers creada l'any 1996 i orientada a promoure la intercooperació i satisfer les necessitats financeres de l'economia solidària.
+ INFO

FIARE

Entitat financera creada des de la societat civil que canalitza estalvi del públic cap al finançament d'iniciatives econòmiques al servei de la justícia.
+ INFO

OIKOCRÈDIT
Oikocrèdit Catalunya capta fons al nostre país, mitjançant la compra d'accions d'Oikocredit Internacional, per invertir-los en aques­ta cooperativa ètica d'abast mundial.
+ INFO

TRIODOS BANK
Triodos Bank és un banc ètic d'origen holandès amb més de 30 anys d'experiència. Opera a Catalunya des del 2006 i posa en pràctica una política d'inversió responsable.
+ INFO