27.10.11

Sessió de consulta oberta del G4 de GRI

Aquesta tarda he anat a la sessió de consulta oberta del G4 de GRI al castell de Castellet (Fundació Abertis), presidida per Ernst Ligteringen i Ignasi Carreras.

Us passo les piulades que fet al twitter.

Veureu que en un dels darrers tuits dic que "m'he quedat sol votant contra existència de temes obligatoris per a tothom de Reporting". La pregunta l'ha formulada l'Ernts, director del GRI, al final de la sessió i ha demanat que tota la sala es posicionés.

Es tractava de donar resposta a si creiem que un nou model de reporting ha de contenir temes obligatoris per a totes les empreses. La sorpresa és que m'he quedat sol. Hi ha hagut una votació a la búlgara, unanimitat plena, excepte un servidor!

Quan un es troba en aquesta situació pensa que no ha entès bé la pregunta... o que ha entrat pel carril equivocat a l'autopista! Però què hi farem? No crec que els temes a informar hagin de ser obligatoris per a totes les empreses. On quedaria la flexibilitat del model GRI? El model GRI proposa uns temes, i els desplegaments sectorials els amplien, i a partir d'aquí cada empresa tria. I si fa una memòria de nivell A, B o C ha de rendir comptes de més o de menys.

Posar temes obligatoris correspon als grups d'interès que s'ho puguin permetre, no a un estàndard per a  memòries de responsabilitat. Els poders públics poden demanar que la informació financera és obligatòria, o una gran empresa pot decidir que certes informacions siguin obligatòries per a les proveïdores de la seva cadena. O els socis d'una entitat o els accionistes d'una empresa poden decidir que la seva organització hagi d'informar sobre un ítem. Però un marc general de repòrting no pot fer això.

I no pot fer-ho perquè no convé que ho faci. Perquè vol dir prioritzar uns temes sobre els altres sense tenir en compte el criteri de cada empresa. Per sort sols era un taller! (almenys per ara). JosepMaria Canyelles 

: Your opportunity to tell what  's G4 should say on key issues: survey  ends 24 Nov 
 JosepMaria Canyelles 

 m'he quedat sol votant contra existència de temes obligatoris per a tothom de Reporting!! (sort que sols era un taller!)
 JosepMaria Canyelles 

Si busco informacio al web corporatiu sobre les critiques no hi trobo res! El que explico com expert no quadra amb la realitat que experimento com a client
 JosepMaria Canyelles 

Intervinc: el canvi opta per un stakeholder financer - inversor, i penalitza els altres, entre els quals clientela 
 JosepMaria Canyelles 

Telefonica: Per que verificar mes si no podré comparar amb Vodafone? El sistema de bloomberg p.e. No ho permet, excepte consum aigua, etc
 JosepMaria Canyelles 

Telefonica: Vodafone te un altre model d'RSE i memòria i molta gent prefereix el seu, cadascú te el seu.
 JosepMaria Canyelles 

Emilio Vera (Telefonica): no tenen report integrat sinó conjunt, encara. A diferencia d'Info fin., no poden comparar la sost amb competència
 JosepMaria Canyelles 

L.Oller:  integrat dona + visibilitat i confiança. I s'eliminen barreres d'entrada a noves empreses
 JosepMaria Canyelles 

Luis Oller Ibars (EDP renovaveis): 2009 fan 1r informe integrat. una companyia verda també ha de ser sostenible, no es implícit, repte int.
 JosepMaria Canyelles 

Muelas: dilemes: presento materialitat pròpia o segons stakeholders? La presentació online permet superar el dilema. 
 JosepMaria Canyelles 

Muelas (indra): nou model  ha d'integrar el llarg termini i l'estrategia de negoci, interrelacionar tendències i estrat., informe online
 JosepMaria Canyelles 

Alberto Muelas (Indra) explica inf.integrat en sessio  . Sovint les empreses han entès erròniament q se'ls demanava + volum d'informacio
 JosepMaria Canyelles 

I.Carreras  les empreses no tenen pressa sinó que volen consistència en els indicadors i aclarir mecanismes de verificació.
 JosepMaria Canyelles 

Ernst  el framework for integrated Reporting es un doc d'alt nivell disponible pet fer propostes. Pero no es un estandard per a fer mem.
 JosepMaria Canyelles 

Ernst  : fons sobirans, plans pensions, inversors institucionals valoraran marc integral d'informació que permeti invertir a llarg term.
 JosepMaria Canyelles 

Ernst (GRI): model Reporting està sortint de la fase pionera. Encara son poques les empreses que reten comptes pero avancem a nou model 
 JosepMaria Canyelles 

Ernst: el canvi en el model de memòria ve motivat perquè els mercats financers comprenguin millor, no especuladors sinó inversors a llarg t
 JosepMaria Canyelles 

Sessió de consulta oberta G4 de  al castell de Castellet (Fundacio Abertis). Ernst listeringen, Ignasi carreres, ...
 JosepMaria Canyelles 

Ernst (  ): ara toca que els que no fan memòria expliquin per que no informen. Portaran proposta a Río+20. A Dinamarca hi ha impactes