24.10.11

Tècnics municipals milloren la seva capacitació en RSE

  • Un ajuntament i una pime van explicar les seves experiències en un seminari a càrrec de l'expert Josep Maria Canyelles
  • Comprendre els punts forts i febles vinculats a les millors pràctiques facilitarà que es pugui treure millor rendiment de les accions d'acompanyament a pimes

Aquest divendres 21 d'octubre vaig poder compartir tot el matí amb personal tècnic i directiu d'ajuntaments que tenen el foment de la Responsabilitat Social de les Empreses com una de les seves funcions.

La sessió d'intercanvi i aprenentatge, amb el títol de "Apropament a l'empresa i suport en l'aplicació de mesures d'RSE" va ser organitzada per la Diputació de Barcelona (Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació), en el marc del seu Pla de Formació.

En la presentació de l'acció formativa se'ns diu que "aquest és un tema cada cop més present el àmbit empresarial i cada vegada més considerat un factor de competitivitat de les empreses. Més enllà de consideracions ètiques, adoptar una política de responsabilitat social, aporta, a les empreses que les apliquen rendibilitat sostenible a mig i llar termini. A més l'RSE també té efectes positius en el territori en termes de qualitat i estabilitat de l'ocupació, sostenibilitat i cohesió social. La petita i mitjana empresa, que és la base del teixit productiu local, sovint requereix suport per tal d'aplicar polítiques de RSE, i aquí els ens locals poden jugar un paper clau".

Durant cinc hores vam mirar de respondre a l'objectiu d'incrementar la capacitació del personal tècnic dels ajuntaments per apropar-se i acompanyar les mipes i pimes en la gestió de l'RSE, a partir de l'exposició d'algunes experiències concretes i l'intercanvi de coneixements i experiències dels participants a la sessió.

En concret, ens vam aproximar a les metodologies de prospecció de pimes per part dels ajuntaments i, posteriorment, al procés d'acompanyament.

En la primera part es va comptar amb la participació d'Alba Llobera, tècnica de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM), que va explicar com es fa la prospectiva per part d'un dels ajuntament amb més experiència i reconeixement en aquest sentit.

Creiem que la base del seu èxit es basa en el compromís directiu, l'estructura creada, el procés que garanteix la continuïtat, i el fet de posar en valor les accions fetes. Per exemple, el fet d'haver començat amb un estudi fa anys, o de publicar cada any un llibretó amb les bones pràctiques fetes per pimes, han ajudat a fer millor la feina i que els destinataris la valorin. 

També s'ha considerat important el fet de poder ajudar en aspectes temàtics (igualtat, conciliació, o altres serveis com la mediació) i simultàniament donar l'oportunitat de fer enfocaments genèrics sobre l'RSE (codis ètics, etc), fet que permet que cada empresa pugui arribar d'una manera més directa o indirecta.

Des d'un punt de vista del discurs, ha estat important establir sempre una relació entre l'RSE i la competitivitat de les pimes i també del territori. L'Ajuntament de Mataró ha estat dels que ha volgut treballar amb un enfocament de Territori Socialment Responsable.

Habitualment els ajuntaments fan aquestes accions amb el suport de consultories externes, fet que ha estat valorat com a positiu i necessari, atesa l'especialització requerida. També s'ha analitzat els riscos derivats de la gestió del coneixement i com la institució no ha de deixar perdre aquest actiu. Les limitacions pressupostàries actuals poden dificultar la continuïtat d'algunes d'aquestes accions si no es pot comptar amb consultoria externa i tampoc es disposa de les capacitats internes adequades.

A la segona part es va poder comptar amb la participació d'una pime que ha pogut gaudir de l'acompanyament en el marc dels programes de foment de l'RSE promoguts per ajuntaments i la Diputació. Núria Mañés, adjunta a direcció de Promaut, una empresa amb més de 25 anys en l’automatització de processos mecànics i elèctrics, va explicar com van tenir una experiència d'èxit en l'acompanyament en RSE.

En aquest cas, la qualitat de la consultoria externa i la capacitat de comprendre les característiques de l'empresa i el sector va facilitar que el projecte es visqués com una oportunitat de millora. Per això, no van dubtar-ho quan després van poder anar més enllà del suport municipal i acollir-se a unes subvencions per a fer un Pla d'Igualtat.

Entre altres aspectes tractats, també caldria destacar la importància d'encertar el interlocutors, la conveniència de tractar aquest enfocament ja en el moment de creació de les empreses, o els aspectes vinculats a la gestió de la pròpia responsabilitat social dels ajuntaments (RSA) com a element tant de credibilitat com de major coneixement de la matèria.

Ha estat una jornada veritable interessant, altament participativa, i on s'ha pogut aprofundir en les coses bones i també en les millorables. Comprendre els punts forts i febles vinculats a les millors pràctiques sens dubte ha de facilitar que es pugui treure millor rendiment de les accions d'acompanyament a pimes.