16.10.11

Piulant comentaris de la jornada sobre rendició de comptes (II)

Continuo la reflexió iniciada en l'apunt del 28 de setembre (Piulant comentaris de la jornada sobre rendició de comptesVinc de la jornada del Col·legi de Censors Jurats de Comptes i Corresponsables...).

Vaig acabar la reflexió dient que "Les darreres piulades sobre la intervenció del director general espanyol d'RSE... me les guardo per analitzar-les més a fons. Ja n'hi ha prou! Tampoc parlaré ara d'algun detall que expressava a la primera piulada...".

Ho faig en dues reflexions que he volgut madurar una mica i que trobareu a:http://responsabilitatglobal.blogspot.com/2010/12/publicada-la-ley-de-responsabilidad.html JosepMaria Canyelles 

 ? Es consubstancial a tenir un carrec Public intermig tenir un discurs de tòpics?
 JosepMaria Canyelles 

 t,estranya? ” collocar política en la  com interferència i a sobre dissimular no es acceptable
 JosepMaria Canyelles 

 t,estranya? ” el discurs polític nacionalista espanyolista es traspassa a la  en el tema aut.
 JosepMaria Canyelles 

 t,estranya? ” em preocupa un discurs que fomenta la intolerància i l'incompliment legal
 JosepMaria Canyelles 

 barrera critica desenvolup.autonomic d'exigencies de . No diferencia les iniciatives capricioses de la diversitat nacional!
 JosepMaria Canyelles 

 No hi ha empreses socialment responsables! Hi ha empreses que GESTIONEN la seva . Pot l'adm. decidir si una empr es ESR?
 JosepMaria Canyelles 

 barrera: una empresa pot soŀlicitar recon. admin. com empresa socialment Resp. Sona fatal... Burocràcia formal
 JosepMaria Canyelles 

 Barrera: falta esforc adm.publ. per implicar-se en . Aleshores? Entonces? Is that enough?