12.10.11

Escola d'Art itinerant per a discapacitats intel·lectuals

El 4 d'octubre va tenir lloc a la Sala de Juntes de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona la presentació del conveni per a la formació de la Escola d’Art Itinerant per a Joves Discapacitats Intel·lectuals de Catalunya, projecte que sorgeix fruit de la col·laboració entre la Fundació Llars Residencials i la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.

L'esdeveniment es va realitzar en un ambient cordial i distès, comptant amb la presència de les autoritats que ho van presidir: la Sra. Isabel García López, presidenta de la Fundació Catalana Privada de Llars Residencials, el degà Dr. Salvador Garcia, i el Sr. Salvador Guasch, secretari de la Fundació Llars Residencials; així com de periodistes que van donar cobertura a l'esdeveniment, i de persones vinculades amb la fundació i interessades tant per la labor que realitza com pel projecte conjunt en el qual ara s'embarca.

La igualtat d'oportunitats és un principi social que la Fundació Llars ha vingut honrant des de 1994, any de la seva creació, assistint persones amb discapacitats intel·lectuals i fomentant el seu desenvolupament expressiu i relacional. Aquesta labor ha contribuït fermament a una millor integració social d'aquestes persones, així com al seu benestar i a la reafirmació de la seva integritat com a persones útils; i és que segons la presidenta de la Fundació Llars, la Sra. Isabel García López, no són discapacitades sinó persones amb capacitats diferents que poden sorprendre als qui no les coneguin per la seva alegria, el seu entusiasme i el seu lliurament, doncs donen molt més del que demanen.

La Fundació Llars Residencials orienta la seva acció cap a dues àrees: una residencial i una altra cultural. Dins de l'àrea cultural, hi ha dos vessants de treball: una dedicada als concerts i una altra a la pintura i al dibuix. És dins d'aquest últim vessant que es ve consolidant des de fa tretze anys un concurs de pintura, i coincidint amb el tretzè aniversari del mateix s'ha volgut brindar una acció més directa al col·lectiu amb aquest projecte.

La Universitat de Barcelona, com una corporació de dret públic, té entre d’altres la funció de col·laborar amb les administracions públiques, institucions i entitats privades amb la finalitat d'elaborar, desenvolupar i participar en plans i accions que contribueixin al progrés de la ciència, la difusió de la cultura i el desenvolupament de la societat. És en aquest marc en el qual s'inscriu la seva participació en el projecte.

La Facultat de Belles Arts proposarà a un estudiant en pràctiques de grau o màster qui, de manera voluntària, visitarà periòdicament els centres de formació per a discapacitats per col·laborar amb els actuals professors i assistir als alumnes en la seva formació artística. Aquest estudiant tindrà un tutor acadèmic que farà el seguiment i l'avaluació de la tasca realitzada, emetent un informe que acrediti l'acompliment de l'estudiant.

Aquest acord pioner és de mutu benefici doncs no solament afavoreix a les persones amb discapacitat intel·lectual, els qui se serveixen d'un suport altament qualificat que contribueix a la creació d'un entorn estimulant per a la seva potenciació artística i la seva expressió personal. Aquest acord afavoreix també a estudiants i professors de la Facultat de Belles Arts doncs els col·loca a l'avantguarda en el foment de la responsabilitat cultural i social en la facultat i a la universitat; però molt especialment als estudiants, a els qui els permet l'obtenció de crèdits acadèmics per activitats de solidaritat i cooperació, a més de donar-los accés a beques i a oportunitats de realitzar pràctiques similars en altres països amb institucions germanes a la Fundació Llars Residencials.