29.10.11

147 companyies controlen el 40 per cent de la riquesa mundial

Aquesta vegada qui posa xifres a les relacions econòmiques globals és un grup d'experts en sistemes complexos de l'Institut Federal Suís de Tecnologia. Els teòrics han analitzat les relaciona entre 43.060 corporacions multinacionals, les conclusions venen a corroborar el que el seguit dels esdeveniments financers i econòmics cada cop fa més evident: Només 147 companyies controlen al voltant del 40% de la riquesa mundial.

En percentatge, les xifres encara són més punyents: 'menys de l'1% de les companyies van controlar el 40% de tota la xarxa', segons el director de l'estudi, James B. Glattfelder.

Les dades, recopilades l'any 2007, mostren les 10 primeres companyies d'entre les 147, al costat, la seu principal de l'entitat. Es dóna el cas que aquesta desena són entitats financeres, algunes d'elles fundades fa gairebé dos segles:

1. Barclays, (Londres)
2. Capital Group Companies (Los Angeles)
3. Corporació FMR, (Boston)
4. AXA, (París)
5. Corporació State Street, (Boston)
6. JP Morgan Chase, (Nova York)
7. Grup Legal General, (Londres)
8. Grup The Vanguard, (Filadelfia)
9. UBS AG, (Suïssa)
10. Merrill Lynch, la divisió de gestió de patrimonis del Banc of America.

The timing is exquisite, perfect even. A new study has found that there is a vast network of Global Corporate Control existing in the capitalist system. It is so pervasive that, according to its authors, 1% of worldwide companies own 40% of the world’s economy. Finally global corporate control is revealed!

The paper is being given a review in the latest New Scientist and is by a trio of systems theorists at the Swiss Federal Institute of Technology in Zurich, Stepfania Vitali, James Glattfelder and Stefano Battista and goes by the snappy title of “The Network of Global Corporate Control”. You can find the whole paper here.