31.7.09

Vehicles elèctrics, el futur de l'automoció?

Informació procedent del RACC:

Entre les nombroses alternatives que es plantegen a l'ús del petroli en el transport, en els darrers mesos han pres un protagonisme especial els vehicles elèctrics. A Espanya iniciatives com les ajudes directes a la compra d'aquests models o els plans d'instal·lació de punts de recàrrega de diverses administracions semblen dirigides a una aposta clara per aquesta opció, aprofitant la crisi econòmica actual per a impulsar un canvi de model en la mobilitat dels ciutadans. En la mateixa línia, la indústria automobilística continua presentant noves propostes de vehicles elèctrics, cada cop més econòmics i amb millors prestacions.

A continuació, recollim alguns dels documents i iniciatives més interessants sobre els vehicles elèctrics, que aporten una mica de llum sobre una de les qüestions clau en la necessitat de reduir l'impacte de l'automòbil en el medi ambient: Com seran els vehicles del futur?

Iniciatives públiques:
-
Projecte Movele (introducció entre el 2009 i el 2010 de 2.000 vehicles elèctrics als entorns urbans).
Inclou les ajudes directes a la compra de vehicles elèctrics (fins a 7.000 euros per turisme)
-
Ajuntament de Barcelona: impuls del projecte LIVE, que preveu la instal·lació de punts de recàrrega
-
Ajuntament de Madrid: instal·lació dels primers punts de recàrrega

- Portugal inicia el desenvolupament del seu Programa para a Mobilidade Eléctrica

- Londres preveu instal·lar 25.000 punts de recàrrega abans del 2015
-
Dinamarca experimenta amb la recàrrega a partir d'energia eòlica

Estudis i documents d'interès:
-
Comparativa d'escúters 2009 (estudi RACC-ADAC que inclou l'anàlisi d'un escúter elèctric)
-
El primer vehicle que obté les cinc estrelles EcoTest funciona amb gas natural. Descobreix l'impacte mediambiental del teu vehicle actual o del que vols adquirir al web d'econducció
-
Plugged in. The end of the oil age (World Wide Fund for Nature)
- Informe: Automòbil i medi ambient: Quan ser verd surt a compte. L'hora del consumidor i de la tecnologia
-
Campanya de la FIA: 50 by 50

Descobreix les claus de l'econducció a www.econduccio.cat!