6.7.09

Estudi sobre els Establiments Viena

Una de les cadenes de menjar ràpid reconegudes per les seves bones pràctiques de responsabilitat social és "Establiments Viena", la companyia del Vallès Occidental que s'ha anat estenent per Catalunya.

Com podeu llegir a la fitxa de Bones Pràctiques que el projecte RESSORT va fer per a aquesta cadena d'establiments, la seva orientació pel que fa a RSE es basa sobretot en les pràctiques laborals.

A banda de donar-vos a conèixer el cas, també us volem demanar si voleu col·laborar en un estudi (corresponent a una tesina) en què us fan algunes preguntes sobre aquesta cadena. Es tracta d'una enquesta molt senzilla i breu, que està feta en un moment: sols heu d'entrar en aquest web i marcar les caselles que cregueu.