21.7.09

Estudi Superant Barreres

L’Associació d’Amics de la UPC està portant a terme el projecte SUPERANT BARRERES subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, amb l’objectiu d’intervenir en la inserció laboral de qualitat de persones amb titulacions tècniques i discapacitat. Una de les accions a desenvolupar és la de recollir les necessitats que falten per cobrir en l’entorn laboral relacionades amb la discapacitat.

Amb aquest objectiu s’han creat uns qüestionaris de recollida d’informació que es poden trobar a la web UDE (Universitat, Discapacitat i Ocupació).

Si teniu alguna discapacitat o treballeu amb algú que en tingui contesteu el qüestionari si us plau. Només heu d’invertir 5 minuts del vostre temps. Amb les respostes s’elaborarà un informe que després es derivarà a les universitats i departaments més idonis per fer-ne la investigació pertinent.


Associació d’Amics de la UPC
associacio.amics@upc.edu