3.7.09

Assumir el cost dels riscos ambientals

Llegim avui a la Vanguardia que el 90% de les empreses catalanes encara no han contractat l'assegurança ambiental que aviat serà exigible com a garantia financera que cobreixi els danys ambientals que eventualment puguin causar.

Efectivament, la Llei de Responsabilitat Ambiental (2007) recull aquesta obligació,
en vigor des de 2007 i que es basa en el principi de "qui contamina paga" i, per descomptat, també en el de prevenció.

Així, aquelles empreses que siguin potencialment contaminants estan obligades a partir de l'abril de 2010 a tenir una assegurança, aval financer o reserva tècnica que garanteixi que podran reparar aquells danys ambientals que puguin arribar a causar.

Catalunya és un país industrial, amb una forta presència de sectors que estan directament afectats per aquesta llei, com per exemple els sectors químic o tèxtil. Segurament la situació de crisi pot estar provocant que les empreses esperin fins a l'any que ve i fins a darrera hora per contractar l'assegurança, però no seria bo que algú pogués pensar que la crisi podria causar que aquesta llei sigui finalment d'aquelles que no tenen una exigència al darrere, d'aquelles que algú creu que no cal complir, que es poden permetre de jugar-se-la.

Els riscos ambientals són un risc més en la gestió empresarial i no contemplar-los ha estat fins ara una manera d'apropiar-se -almenys potencialment- d'un valor que pertany a la societat. En el fons, gestionar la responsabilitat social no deixa de ser gestionar bé l'empresa i incorporar totes les externalitats com un cost real que s'ha d'assumir dins la cadena de valor.

Les empreses catalanes no poden deixar d'atendre els requeriments que planteja aquesta llei, tant per responsabilitat davant la societat com per evitar els riscos econòmics a què hauria de fer front si patís avui un sinistre de contaminació ja que tindria l'obligació de fer-hi front amb el seu propi compte de resultats, amb sancions que poden arribar als dos milions d'euros, als costos de reparació i restauració del dany ambiental i a una suspensió d'activitat de fins a dos anys.