24.7.09

L’Enquesta de Població Activa eleva la taxa d’atur als Països Catalans fins al 18,05%, el doble que fa un any

Veure gràfic Una altra vegada, les dades trimestrals de l’Enquesta de Població Activa (EPA) suposen un gerro d’aigua freda respecte la tendència marcada cada mes per les xifres del Ministeri de Treball i ha incrementat notablement el nombre d’aturades i aturats del país, així com la diferència respecte la situació de fa un any. La diferències entre ambdós estudis és que, mentre l’EPA es basa en una enquesta a una mostra representativa de la població, el ministeri publica les xifres segons el nombre de persones inscrites als serveis públics de recerca de feina, el que exclou un sector de la població que, per diversos motius, no hi consta.

D’aquesta manera, mentre el govern espanyol anunciava una reducció de l’atur i que el nombre de persones desocupades a les autonomies catalanes no arribava al milió, a finals de juny, l’EPA demostra en l’estudi publicat avui que, entre Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears i Pitiüses, ja se supera el milió i quart d’aturats/des, una xifra que gairebé dobla la del mateix trimestre del 2008. De la mateixa manera, en el mateix període, la taxa d’atur ha pujat del 9,13% fins al 18,05%, superant lleument la taxa estatal, la qual ha crescut menys, del 10,44% fins al 17,92%. D’aquesta manera, com ha anat succeint des de l’inici de l’actual crisi, els Països Catalans han patit més aquesta que el conjunt de l’estat, a causa de la manca de recursos i competències per fer-hi front.

En el requadre que acompanya, es pot observar l’evolució del nombre de persones aturades al conjunt del país sota administració espanyola, segons gènere i edat:

Malgrat la distorsió quant als números absoluts i les evolucions, mitjançant aquestes dades sí que es pot corroborar un aspecte com és el de l’afectació principal de l’atur entre els homes, ja que han patit un increment en el nombre d’aturats del 110,85% anual, mentre que, en el cas de les dones, l’augment ha estat 22 punts inferior, a causa de la reducció dels llocs de treball en sectors generalment masculinitzats, com el de la construcció o la indústria. En aquest sentit, també s’observa com les inversions extraordinàries del govern central i la contractació de temporada no han pogut reduir l’atur, el qual s’ha incrementat un 2,75% en aquest trimestre, fent témer un augment molt major un cop passi l’estiu i quan finalitzin les contractacions temporals estiuenques i els recursos del PlanE.

Igualment, en el cas del jovent, l’increment relatiu de l’atur patit a Catalunya triplica el del País Valencià i quadruplica el de les Illes Balears i Pitiüses, malgrat que la mitjana catalana se situa entorn del 60% i amb una taxa d’atur del 36,36%, 14,5 punts per sobre de la de fa un any i 18 punts superior a la mitjana juvenil de la Unió Europea. Això demostra que, malgrat créixer el nombre de desocupats/des en menor nombre que la mitjana catalana, el jovent parteix d’una situació de precarietat superior i assoleix unes cotes molt elevades en situació de crisi. De la mateixa manera, comparant aquestes xifres amb les ministeri de Treball, s’observa com el nombre de joves a l’atur es dobla amb escreix en el cas de l’EPA, respecte l’estudi del govern central, el que demostra que menys de la meitat dels i les joves dels Països Catalans sense feina estan apuntats/des als serveis públics d’ocupació, segurament atès que no han cotitzat prou per cobrar cap prestació i que (encertadament) no el veuen com un mitjà eficient per trobar feina.

En aquest sentit, per fer front a l’atur, cal impulsar canvis profunds en el model productiu i socioeconòmic i no tan sols aplicar mesures cares i d’impacte limitat. En aquest sentit, la Intersindical-CSC va presentar ahir les seves propostes per fer front a la crisi (cliqueu aquí per veure-les), les quals es basen en edificar una economia menys dependent del totxo i l’especulació, millorar i incrementar els drets laborals i els salaris i transferir als Països Catalans les competències en matèria laboral.

Font: Jornal.cat / Intersindical CSC