22.7.09

Blocs corporatius

En el treball sobre la Responsabilitat Social dels Ajuntaments de l'Alt Penedès que hem portat a terme des de Responsabilitat Global, en referència a la interactivitat comunicativa amb la ciutadania, resulta que un sol alcalde disposa de bloc (i no té ben bé un caràcter corporatiu, sinó que era el seu bloc personal d'abans de ser alcalde).

Aquesta és una mancança que algunes organitzacions van mirant de superar, tot i que a les públiques els costa més. De fet, sols les més grans han fet passos en aquest sentit i, d'entre aquestes, sols les més proactives tecnològicament.

Donat que fer un bloc té un cost molt baix, que pot oscil·lar entre zero euros i allò que es vulgui destinar a disseny o a comunicar-lo, qualsevol organització, també un petit ajuntament pot fer aquest pas.

També és cert que hi ha organitzacions per a les quals fer un bloc pot ser una despesa enorme si darrere hi han de posar tot un equip de suport, de personal tècnic i polític, per a elaborar continguts. En el cas de l'ajuntament de Barcelona corren xifres realment altes: "El Blog del Alcalde de Barcelona cuesta 315.000 euros", llegim a Tecnonews. Caldria valorar si el cost compensa el rendiment que se'n treu o el valor comunicatiu que té, quant a millora de la comunicació i interacció amb la ciutadania.