31.7.09

Catalonia Model United Nations

  • El C'MUN és el Model 'Catalunya' de Nacions Unides
  • Fa quatre anys que es congreguen universitaris d'arreu del món per debatre


El 4rt Model de Nacions Unides a Catalunya, organitzat per l’Associació per les Nacions Unides (ANUE), va celebrar-se a Barcelona, del 29 d’abril al 2 de maig de 2009.

400 joves, estudiants universitaris provinents de 40 països, van ser durant 3 dies els representants de les nacions del món i de les principals organitzacions internacionals en l’esmentat model, que simula acuradament el funcionament de les Nacions Unides.

Els joves van formar part dels diversos comitès i consells de Nacions Unides (Comitè d’Afers Humanitaris, Socials i Culturals; Comitè adhoc de l’Aliança de Civilitzacions; Consell de Seguretat; Consell de Drets Humans) i van representar institucions internacionals com el Banc Mundial o la Cort Internacional de Justícia.

L’objectiu del model va ser posar en pràctica el funcionament de l’Assemblea General de Nacions Unides i cercar acords específics per poder presentar una resolució comuna en relació als temes del debat, que van ser: el canvi climàtic; Kioto i la sostenibilitat mundial; la crisi econòmica mundial; la independència de Kosovo; els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni-ODM; els drets d’orientació sexual i la relació entre educació i religió.

Lluc Martí, director de l’Oficina Internacional de Voluntariat Juvenil, i Meghann Villanueva, subdirectora i directora del programa de la Fundació Catalunya Voluntària “Clam per la Pau”, van ser convidats a realitzar les conferències introductòries de la Comissió de Desenvolupament i del Comitè de l’Aliança de Civilitzacions, respectivament.

Lluc va explicar els beneficis del voluntariat juvenil i la necessitat de desenvolupar polítiques per a la seva promoció amb l’objectiu específic d’assolir els ODM i va declarar que “les Nacions Unides i els Governs han de facilitar l’iniciativa i la participació dels joves en projectes de desenvolupament social, econòmic i humà mitjançant el desenvolupament de polítiques de promoció del voluntariat juvenil, tal i com recomana Nacions Unides”. Martí va concloure motivant als propis delegats a predicar amb l’exemple realitzant un voluntariat.

Nota: Josep Maria Canyelles, promotor de Responsabilitat Global, és patró de la Fundació Catalunya Voluntària i col·laborador de l'ANUE.