24.7.09

La rendició de comptes dels governants

número 58

Maig-juny 2009

La rendició de comptes dels governants als governats és un dels elements essencials per determinar la qualitat de qualsevol sistema democràtic perquè suposa saber com els governants i els gestors públics responen de les seves actuacions i decisions davant qui els ha escollit. Saber quins mecanismes hi ha, com funcionen i fins a quin punt s’adeqüen a un model teòric de democràcia és un dels objectes d’estudi que ha rebut més atenció per part tan d’estudiosos acadèmics com d’altres persones, tot i que encara no hi ha un acord unànime ni sobre quins han de ser aquests mecanismes ni perquè costa tan articular-los en les nostres societats.

En societats democràtiques com la nostra es parteix de la separació entre aquells que governen (polítics i gestors públics) i aquells que són governats (societat), dos elements diferents que es vincularien a través de diversos mecanismes de rendició de comptes. Des d’aquesta perspectiva, les diferents reflexions es poden agrupar conseqüentment en dos blocs: un primer se centraria en el disseny del mecanismes i institucions que possibiliten la rendició de comptes, mentre que un segon en la dimensió social és a dir, com és la societat en la qual s’instauren aquests mecanismes.

Font: http://www.diba.cat/butlletins/detallBinocle.asp?id=9759