31.7.09

Mercats de Barcelona i l'Àrea de Medi Ambient promouen la sostenibilitat als mercats amb una nova campanya amb bosses recicables

Durant aquest juliol els establiments dels 40 mercats municipals de Barcelona han distribuït 200.000 bosses reutilitzables. Les bosses, en les quals es pot llegir els lemes “Reutilitza’m!” i “Porta’m a comprar!”, tenen l’objectiu de fomentar el seu ús habitual i repetit per al transport de la compra als mercats. Es tracta d’una campanya de conscienciació per afavorir el canvi d’hàbits en la població a favor d’un ús responsable i sostenible de les bosses de la compra, amb la finalitat de potenciar l’ús d’aquest element reutilitzable per disminuir el consum de les de plàstic.

La importància d’endegar aquesta campanya als mercats municipals rau en l’impacte que genera una acció conjunta dels 3.500 establiments dels mercats, tant pel volum que això representa per reduir el residus i potenciar el consum responsable com per l’efecte educatiu i el benefici sòcio-ambiental que se’n derivi.

Aquesta campanya ha estat impulsada per les associacions de comerciants de cada mercat, l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona i el l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona. Hi ha col·laborat la Fundació Privada Catalana per la Prevenció de Residus i Consum Responsable, en el marc de la campanya ‘Catalunya lliure de bosses’.

L’impacte qualitatiu i econòmic d’aquesta campanya s’ha calculat considerant que en el conjunt dels mercats municipals hi ha 3.500 establiments comercials, els quals originen una despesa de 20 bosses de nanses de mitjana diàries, per 6 dies a la setmana de venda i 50 setmanes d’activitat a l’any de mitjana. En total, el consum aproximat de bosses a l’any, en el conjunt de la xarxa de mercats és de 21.000.000 de bosses l’any.

Amb la distribució de les 200.000 bosses reutilitzables s’estima que la reducció que es pot assolir és d’un 20%. Això suposaria reduir 4 bosses per establiment i mitjana diària, que en xifres globals correspon a un estalvi de 4.200.000 bosses de plàstic i 210.000 €. Aquesta disminució estimada de consum de bosses de plàstic, generaria també un estalvi d’unes 50 Tones de CO2 equivalent a l’atmosfera.

Les 200.000 bosses estan fetes amb materials reciclats. El composat conté un 65% de polipropilè i un 35% provinent de diverses matèries reciclades. Això permet que un cop en desús les bosses puguin ser reciclades, augmentant d’aquesta manera els beneficis ambientals de la campanya.

La fabricació de les bosses ha estat encarregada a el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), l’empresa pública adscrita al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, que té com a objectiu fonamental la reinserció sòcio-laboral de les persones privades de llibertat, a través de la formació professional i el treball productiu. La col·laboració amb aquesta entitat dóna un valor afegit a la campanya al dotar-la d’un contingut social, amb el que els mercats han estat també sempre molt implicats.

Els mercats són equipaments comercials que es distingeixen pel foment d’hàbits sostenibles: s’hi va amb el carretó d’anar a comprar, amb el cistell o amb aquesta bossa; s’embolica el producte amb paper; es compra a dojo, sense envasos de plàstic, etc. Aquests exemples tan quotidians demostren que els mercats són un excel·lent model de sostenibilitat.

L’Ajuntament de Barcelona realitza accions i campanyes de conscienciació per un consum responsable i prevenció dels residus urbans. Aquesta acció s’endega coincidint amb el Dia Català sense Bosses de Plàstic promoguda per la Fundació Privada Catalana per la Prevenció de Residus i Consum Responsable. La bossa reciclable i reutilitzable es basa en la pràctica de les 4R: reduir els residus que generem; recuperar residus per donar-los un segon ús; reciclar; repensar hàbits i actituds per un consum responsable.