19.7.09

El Congrés Treball i Ciutadania clausura amb èxit la seva primera edició amb més de quatre-cents assistents

Durant dos dies ECAS, Entitats Catalanes d’Acció Social, ha estat el centre de la reflexió sobre els nous models de pobresa i marginalitat que planteja actualment la situació econòmica. El Congrés Treball i Ciutadania (www.treballiciutadania.org) ha comptat amb nombrosos experts (Robert Castel, Saül Karzs, Joan Majó...) i personalitats polítiques com la Consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, el Conseller de Governació i Administracions Públiques, Jordi Ausàs i la Consellera de Treball, Mar Serna que li han donat suport.

Totes les ponències, fotografies (hi ha un recull d’una trentena de fotos a l’apartat de premsa) i documents es poden trobar íntegrament al web del Congrés www.treballiciutadania.org.

Hem extret del MANIFEST del Primer congres de L’associació Entitats catalanes d’acció social (ECAS) “CIUTADANIA I TREBALL” el següent punt:

4) Per un capitalisme ètic: Prou del principi “ho vull, ho tinc”
Si algun guany hem d’obtenir de la situació actual, és la capacitat de desvetllar la cara oculta del model econòmic basat en la maximització del benefici individual, de l‘enriquiment accelerat, especulatiu, irresponsable, improductiu, del malbaratament dels recursos naturals i comuns, de l’obsolescència planificada dels bens, de la insensibilitat vers les desigualtats, etc.. Estem convençuts que tota situació de crisi, si se sap gestionar bé, és un moment d’oportunitats i de renovació i per això :

-Demanem un redescobriment de la responsabilitat social compartida, de l’ètica que sap distingir a la vida i a la persona com a finalitats prioritàries, per sobre del diner, que l’ entenem com a simple mitjà i instrument.
-Les Entitats d’ECAS, que no hem perseguit cap lucre econòmic en anys de bonança generalitzada, volem, ara, més que mai, seguir promovent la consciència solidària, el compromís actiu vers la justícia social, la iniciativa entusiasta i voluntària per a cooperar amb tota la societat en la construcció d’un present compartit i habitable per a tothom, que faci tangibles els drets i els deures de tots per al gaudi de la veritable riquesa sostenible fonamentada en el desenvolupament i realització de cada un dels membres de la societat.