23.7.09

Una publicació aborda com incorporar la responsabilitat social en la gestió municipal

Notícia distribuïda per Servimedia (Font: La Crónica Social)

"PER UN TERRITORI SOCIALMENT RESPONSABLE"

La Fundació ProPenedès ha presentat un llibre que aborda la gestió de la responsabilitat social de les administracions públiques locals. La publicació inclou 85 propostes concretes per incorporar aquest enfocament de gestió en la vida municipal.

SUSANA BRUNEL. "La responsabilitat social és una peça clau per a la creació de territoris socialment responsables", subratllen els promotors del llibre, titulat "Per un territori socialment responsable. Promovent la Responsabilitat Social dels Ajuntaments".

La iniciativa, segons explica Fundació ProPenedès, forma part d'una col·lecció sobre plans estratègics locals i és el resultat d'un projecte iniciat el 2006 per desenvolupar un territori socialment responsable.

Segons la directora de la Fundació ProPenedès, Gemma Sivill, els plans estratègics cada vegada més integraran aspectes de responsabilitat social dels diferents agents. "Amb aquesta iniciativa comarcal", va afegir, "estem marcant una línia de treball que té un caràcter avançat i pioner, encara que també experimental donades les seves dificultats i complexitat".

Per la seva realització ha comptat amb la direcció d'un expert en la matèria, Josep Maria Canyelles, qui des de Responsabilitat Global planteja el desenvolupament de la responsabilitat social en el marc del concepte de Territoris Socialment Responsables.

Canyelles explica que el principal repte era construir un model d'RSE que respongués a la realitat municipal, a les expectatives dels seus grups d'interès i al seu desenvolupament institucional, evitant fer una reproducció dels models clàssics empresarials.

Així, en la publicació es tracten diferents línies explicant com s'ha d'entendre cada una d'elles en el context municipal. A continuació hi descriuen algunes de les pràctiques detectades en els ajuntaments analitzats.

La publicació destaca bones pràctiques com el fet que dos ajuntaments pròxims comparteixin instal lacions, o que s'hagin començat a introduir algunes clàusules socials en la compra i contractació.

El més important i alhora difícil, segons Sivill i Canyelles, és que els valors de la responsabilitat social siguin convertits en un pla d'acció i que es lideri des de l'alcaldia o equip de govern, evitant que finalment perdi el seu enfocament estratègic convertit en una suma d'algunes accions de millora. "L'RS ha de formar part de l'estil directiu i de la identitat corporativa", conclouen.

(Notícia similar publicada per El Economista)