8.7.09

No hi ha debat sobre els transgènics al Parlament

El Parlament de Catalunya ha rebutjat la proposició de llei per a la prohibició del cultiu de productes agrícoles modificats genèticament (pdf). S'ha evitat així que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la plataforma Som lo que Sembrem superi el primer tràmit i es debati al parlament.

Que es declari el territori lliure de transgènics

La plataforma alerta en el text dels possibles riscos sanitaris i ambientals dels aliments i cultius modificats genèticament, demana que se'n prohibeixi el cultiu i que Catalunya es declari territori lliure de conreus transgènics. A més, el text de la proposta demana que s'inclogui l'obligació, a qui comercialitzi aquest tipus de productes, d'identificar-los en l'etiquetatge com a productes que contenen organismes modificats genèticament. La proposta també sol·licita que el govern obri una línia d'investigació i treball sobre els efectes dels organismes modificats genèticament en la salut humana, els ecosistemes, la biodiversitat i l'àmbit socioeconòmic, i estableix sancions per als qui incompleixin el contingut del projecte de llei.


Lamentem aquest fet ja que s'impedeix que es pugui debatre sobre aquesta qüestió que preocupa una part creixent de la ciutadania. Expressem aquest lament perquè pensem que la proposta feia una aportació interessant però també per un aspecte formal que no és menor: les administracions públiques parlen molt de participació ciutadana, i mostren preocupació per la desafecció envers la política, però quan la societat civil pren part i planteja una qüestió per les vies que la normativa preveu es passa pàgina de manera immediata sense entrar en profunditat en cap debat.

Les cambres parlamentàries són sovint un lloc de confrontació política on es perd la possibilitat de portar a terme un debat profund amb voluntat de cercar les millors solucions legals. Ens podem sentir prou orgullosos del fet que el Parlament de Catalunya sempre ha mostrat un respecte i un civisme que hem trobat a faltar en altres. Però això no és suficient: els parlaments han de ser un lloc de debat, on finalment aquells que han estat escollits han de prendre les decisions, però que ho han de fer després de deliberar, confrontar idees i conseqüències, i sempres després d'escoltar les parts afectades.

Aquesta era una oportunitat per a fer-ho en un tema important i que no es podia ventilar d'aquesta manera. Ho lamentem. I creiem que no afavoreix la recuperació del lligam entre la ciutadania i la política.

Aquest és un tema formal que creiem que afecta a l'RSA, la responsabilitat social de l'administració, la capacitat d'escoltar els partprenents, de donar resposta. Però com dèiem al començament, també hi ha la qüestió del contingut, i s'ha vingut a dir que no era rellevant perquè allò que importa és la llibertat del pagès per conrear el que vulgui. Si hem de parlar de llibertat també hauríem de parlar de la llibertat dels pagesos que voldrien fer una altra agricultura i no la poden fer, o la llibertat del consumidor per saber què menja i ja no podem.

Sobta que Catalunya sigui un dels països d'Europa amb més transgènics i que el Parlament no hagi volgut entrar a debatre'n les conseqüències.

PD: "Som lo que sembrem" ha publicat una Carta oberta al Parlament de Catalunya
A més, us recomanem aquests enllaços: