22.7.09

La Generalitat aprova la llei de signes per regular la llengua de les persones sordes a Catalunya

  • Millora el seu reconeixement com a idioma centenari
  • D'acord amb l'Estatut, l'equipara a qualsevol altra llengua oficial que s'utilitzi a Catalunya
El govern de la Generalitat va aprovar el dia 21 de juliol passat el projecte de llei catalana de signes, que té com a finalitat regular l'ús i l'aprenentatge de la llengua que utilitzen majoritàriament les persones sordes, i que ja estava prevista en l'Estatut.

La llengua de signes catalana, amb reconeixement oficial des del 1994, s'usa fa dos segles i és la natural de les persones sordes que viuen a Catalunya. És una llengua utilitzada per unes 32.000 persones a Catalunya: més de 25.000 usuaris oients d'aquesta llengua (familiars, professors, intèrprets, estudiants, etc.) i aproximadament més de 7.000 persones sordes usuàries. Llegim a la viquipèdia que en el cas dels Països Catalans, la primera escola per a sords es constituí a la Ciutat de València en l'any 1843, des d'on la Llengua de Signes Valenciana (LSV) s'estengué pel País Valencià i a diversos punts d'Espanya, però especialment a les ciutats de Barcelona, Mallorca, i Granada. No obstant açò, amb el temps, les llengües de signes de cada zona evolucionaren independentment del signat al País Valencià, i s'estengueren al seu torn a més llocs de la Península Ibèrica. Per exemple, en el cas de Barcelona, s'estengué per Catalunya creant-se la Llengua de Signes Catalana (LSC).

Pel que fa a la relació amb les altres llengües de signes, s'estima que la intel·ligibilitat entre la llengua de signes catalana i les llengües de signes més properes, la valenciana o la castellana, és d’un 50%. Podeu veure un reportatge al youtube sobre la llengua de signes catalana:
Llegim a la Vanguardia que la llei catalana de signes serà la primera d'aquestes característiques que s'aprova a l'Estat, i un cop entri en vigor, quedarà equiparada a qualsevol altra llengua oficial que s'utilitzi a Catalunya, per la qual cosa l'articulat regularà el seu ús, aprenentatge, docència i acreditació professional per a la seva interpretació.

El vicepresident del govern català, Josep-Lluís Carod-Rovira, ha destacat la importància d'aquesta iniciativa legislativa, que no comporta cap cost econòmic addicional per a la Generalitat ni tampoc serà obligatòria per als seus possibles usuaris.

En el text del projecte de llei, s'estableix que l'única autoritat científica competent en la llengua catalana de signes serà l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), i l'articulat recull molts aspectes suggerits per les associacions representatives dels ciutadans sords.

Es preveu, en aquest sentit, que existeixi un Consell Social, que tindrà capacitat per orientar el govern català en l'aplicació de la nova llei, la qual beneficiarà especialment als 720 alumnes sords que, segons la Generalitat, hi ha actualment a Catalunya en els diversos centres d'ensenyament.

- Veure apunt anterior sobre la llengua de signes: Normalitzar la llengua de signes
- Pel que fa a les altres llengües de signes que es parlen a l'estat espanyol, llegim que La Fundación CNSE y el BCBL promoverán la investigación de la lengua de signos española
- A la viquipèdia hi podeu trobar informació més detallada: