2.6.08

Més sobre el multilingüisme

Notícia extreta de Tribuna Catalana i que publiquem amb motiu de l'Any Internacional de les Llengües

02/06/2008 · Xavier Ferrer · economista i politòleg

El Consell de Ministres d'Educació, Joventut i Cultura, ha donat suporta als treballs de la Comissió Europea per que fa a la política de multilingüisme, adoptant la conclusió de que, amb la globalització i el moviment dels ciutadans europeus, convé augmentar el coneixement de les llengües, però també exposa la necessitat i conveniència de preservar la diversitat lingüística i cultural d'Europa. I és en aquest escenari que aposta per situar la política de multilingüisme a l'entorn de l'educació i la formació a llarg termini.

I per aconseguir això, proposa les següents accions: millorar la comunicació entre les llengües europees amb la finalitat de facilitar el multilingüisme. També, potenciar el coneixement directe d'idiomes. A més, facilitar l'aprenentatge de llengües en altres estats, tant de les oficials com de les estrangeres i de les menys esteses. També, utilitzar els elements existents amb la finalitat de potenciar la difusió de les llengües, com és el passaport lingüístic. I, finalment, cooperar amb les organitzacions internacionals que treballen en aquesta línia, especialment el Consell d'Europa i la UNESCO.

A més, el Consell de Ministres insta a la Comissió Europea que aprofiti el treball de les estats membres i elabori, abans de final d'any, un informe sobre la situació del multilingüisme i les possibilitats i línies d'actuació per fer-lo més eficient. Tot això, sempre dintre de l'escenari de les llengües oficials. I el que és sorprenent, és que en aquest cas, no s'ha fet cap referència a com hi podrien participar o, almenys, ser-hi presents, les llengües, com ara el català, que no són oficials en el marc comunitari. La veritat és que, tot plegat és ben trist, ja que, des de fa tres anys, d'una manera o altre, s'anava aconseguint que el català fos present i pogués ser usat en les institucions comunitàries. És d'esperar que aquesta omissió es quedi en anècdota i que el català, a més de tenir bona salut a casa nostra, també sigui ben present a l'àmbit comunitari.

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS