9.6.08

Proposta per a crear una Subcomissió per al foment de l’Economia Social

Sánchez Llibre recalca la importància de les entitats d’economia social que donen feina al 12% de la població ocupada i la conveniència de garantir un tracte fiscal, financer i laboral més favorable per a elles

El Grup Parlamentari Català (CiU) al Congrés dels Diputats ha registrat en la cambra baixa una proposta de creació, en el marc de la Comissió d’Economia i Hisenda, de la Subcomissió de foment de l’Economia Social.

El portaveu d’Economia i Hisenda de CiU, Josep Sánchez Llibre, argumenta que les entitats d’economia social són “una part molt important de les institucions socioeconòmiques espanyoles, amb una forta representació i implicació en el teixit econòmic i en la creació d’ocupació, cooperatives, societats laborals, empreses d’inserció, mutualitats, centres especials d’ocupació, fundacions i associacions, empren el 12% de la població ocupada”. Per a garantir el seu futur, agrega, “és necessari que el marc d’actuació els permeti plantar cara als importants reptes econòmics i empresarials als quals s’enfronten”.

En aquest context, es proposa la creació d’una Subcomissió que faci una anàlisi de la situació de les entitats d’economia social i que, al seu torn, avançi en la definició de propostes de reformes normatives necessàries a la legislació estatal en matèria fiscal, financera i laboral aplicable al conjunt d’entitats d’economia social, amb l’objectiu d’aconseguir un tracte fiscal, financer i laboral favorable a fi d’assegurar el desenvolupament i la potenciació de la seva activitat. A tal fi, haurà de fer un estudi global sobre aquesta matèria en el termini màxim d’un any des de la seva constitució.

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS