3.6.08

Manquen metges, però n'han jubilat molts!

La decisió governamental de fer que metges estrangers exerceixin a Catalunya mentre encara s'han d'acreditar ha causat un nou debat de fons sobre la capacitat de previsió i sobre la incoherència que suposa que un decret imposi la jubilació obligatòria als 65 anys. En virtut d'aquesta mesura, el 2004 es van retirar 419 especialistes.

El fet és que certament a Catalunya falten més metges que en altres llocs per un cúmul de circumstàncies que inclouen l'arribada de més persones immigrants i el criticat decret de jubilació.

Des de Responsabilitat Global volem aportar dues línies de reflexió:

a) L'Administració Pública no es pot permetre deixar de complir la llei quan li interessi
El col·legi de metges s'ha posat les mans al cap i ha fet valer la seva protesta per permetre que metges sense acreditació puguin exercir. A més, no es pot dir que sigui una situació d'emergència imprevista quan l'augment demogràfic ja fa anys de dura i quan en aquest context ha estat la pròpia conselleria que ha optat per les jubilacions, en una mesura que no respon a les necessitats reals. La Responsabilitat Social de l'Administració Pública (RSA) ha de començar pel respecte a la llei i per les pràctiques de bon govern, que, al nostre entendre, haurien d'haver evitat un decret no correcte en les actuals circumstàncies.

b) No podem pensar en termes d'importar tals quantitats de metges qualificats de països en desenvolupament sense pensar que els estem descapitalitzant
Anteriorment hem publicat un article on ens preguntàvem si pot ser considerat responsable un país desenvolupat que, per exemple, perdi metges perquè els remunera molt per sota del context regional i, en contrapartida, intenti captar els millors professionals mèdics d’un país en desenvolupament. El cas es referia a la captació que fa Catalunya de metges llatinoamericans, especialment colombians, de tal manera que s’afavoreix un procés de descapitalització humana per la banda d’uns professionals altament qualificats. Aquesta pèrdua, a més, és clarament quantificable en termes econòmics en tant que ha suposat al país sud-americà una gran inversió en capacitació. Llegir article

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS