30.6.08

Criteris diferents respecte al diàleg amb la comunitat

L’empresa CEMEX, cimentera d’origen mexicà, té una planta a Vilanova i la Geltrú, ubicada a pocs metres de les cases habitades del barri del Tacó, el veïnat del qual fa anys que expressa les seves queixes per les emissions de pols que embruten la roba estesa, taquen els cotxes i suposen un risc per a la salut.

En altres plantes de CEMEX han creat comissions amb la població de la comunitat, com veiem en aquesta notícia:

La fábrica de Cemex en Buñol ha constituido la Comisión de Sostenibilidad que pretende servir de "foro de debate y de intercambio de información" entre todos aquellos colectivos y personas físicas interesadas en promover que la actividad de la fábrica de cemento sea lo más compatible posible con el desarrollo sostenible y social de la zona, según informaron fuentes de la compañía. (accedir a la font: www.fundacionentorno.org/noticias/index.asp?cid=17193&mode=default)


En canvi, a la planta de Vilanova, aquesta estratègia basada en la transparència i el diàleg i que és pròpia de les empreses amb polítiques de Responsabilitat Social no s’hi ha produït.

Empreses com BASF tenen consells assessors comunitaris a totes les plantes d’arreu del món (també a Tarragona). Empreses com Alcoa tenen programes de col•laboració amb la comunitat a totes les seves plantes (també a l’Alt Penedès). No s’entén que una multinacional faci ús de mecanismes de diàleg o que afronti els problemes amb la comunitat de manera diferenciada en cada cas, com si cada fàbrica tingués el seu criteri, lluny de la política corporativa.

Finalment, en el cas d’aquesta fàbrica han estat els mateixos treballadors els que, com una part interessada més, han sortit en defensa de l’empresa (dels llocs de treball). Seria desitjable un model de gestió de l’RSE vàlid per a tota la corporació!

Veure article treballadors

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS