16.6.08

Les empreses socialment responsables mantenen ferm el seu compromís

Fa uns anys, quan el fenomen de l'RSE estava als seus inicis des d'un punt de vista del seu coneixement per al gran públic, eren moltes les veus que el titllaven d'una simple moda. Recordem alguna conversa amb empreses que avui presten serveis de consultoria en aquest camp que començaven a introduir els mots "responsabilitat social corporativa" en el seu catàleg de serveis però sense un plantejament rigorós sobre la matèria i sense cap confiança en la seva continuïtat. Però la presumpta moda va tenir vida llarga i s'ha anat consolidant.

En aquests darrers mesos, algunes veus vaticinaven que l'amenaça de la desacceleració econòmica frenaria els compromisos d'RSE i que, pel cap baix, entraríem en una fase de paràlisi.

Sorprèn que persones amb un coneixement ja més aprofundit i amb la perspectiva dels anys encara tinguin una mena de convicció interna com si en el fons les úniques pràctiques que poguessin ser perdurables fossin les vinculades al màrqueting i la comunicació, al màrqueting amb causa, a la filantropia, etc.

Hi ha molta gent encara que no s'ho acaben de creure. Hi ha empreses que estan canviant, que volen canviar i que saben que no és una qüestió menor, ni tangencial. Forma part del seu model de negoci, de la seva cultura organitzativa, de la seva estratègia corporativa.

Afortunadament les dades avalen la visió optimista:

Els directius de companyies i organismes públics espanyols preveuen incrementar les seves inversions en RSC un 34% en els pròxims tres anys per a diferenciar-se dels seus competidors, segons 'L'Enquesta Global a Consellers Delegats i Alta Direcció 2008 d'IBM' realitzada a 1.130 líders de companyies i organismes públics de 40 països i 32 sectors diferents.

La tendència a invertir en RSC a Espanya és superior a la mitjana mundial, que se situa en un 25%. 'Les organitzacions veuen en aquest tipus de polítiques una oportunitat per a diferenciar-se d'altres empreses en el mercat', assegura IBM en un comunicat.

Segons altre estudi d'aquesta multinacional, el 68% de les empreses considera que l'RSC constitueix una font d'ingressos i el 54% creu que les iniciatives de bon govern contribueixen a aportar a les seves companyies un avantatge competitiu. En aquest sentit, els principals executius de les empreses consideren que 'una bona reputació en polítiques d'RSC és una eina bàsica a l'hora d'atreure i retenir empleats'. Són conscients a més de la seva responsabilitat, juntament amb el sector públic, de 'assolir el benestar socioeconòmic en les regions en les quals operen'.

Així mateix, aquest estudi revela que el 83% dels directius de companyies i organismes públics enquestats espera 'canvis substancials' en les seves organitzacions durant els pròxims tres anys, un 28% més que fa dos anys, quan es va publicar l'anterior edició de l'enquesta. (font:http://actualidad.terra.es/internacional/articulo/rsc-directivos-companias-organismos-publicos-2546104.htm)
Feliços els que creuran sense veure-ho!

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS