30.6.08

La Universitat de Lleida tindrà guarderies a cada campus

En algunes ocasions ens hem anat referint a l'RSU, és a dir l'RSE de les Universitats. Una curiositat, si es vol, o no! De fet, les universitats i les escoles de negoci són un entorn excel·lent de cara a la promoció de les bones pràctiques de Responsabilitat Social ja que els futurs i futures professionals ho poden veure i viure com una realitat normal i integrada.

La Universitat de Lleida (UL) oferirà, a partir del curs acadèmic que ve, un nou servei de guarderia per als fills dels seus treballadors, amb la possibilitat d'atendre també els nens d'estudiants que ja siguin pares, segons ha acordat el consell de govern de l'entitat universitària que dirigeix el rector Joan Viñas. La intenció és obrir escoles infantils, per a alumnes de 0 a 3 anys, als principals campus de la UL, com són ara Agrònoms, Rectorat i Cappont.

Aquesta iniciativa forma part d'un paquet de 100 mesures previstes al Pla d'igualtat 2008-2010 de la UL, amb què es busca equiparar les condicions laborals dels homes i dones que formen la comunitat universitària. El programa, que va ser aprovat per una àmplia majoria, també preveu posar en marxa campanyes de sensibilització encaminades a prevenir situacions de discriminació, l'adequació dels plans de riscos laborals a les necessitats de les dones i la inclusió d'elements no sexistes en la comunicació institucional.

A més a més, la universitat lleidatana es compromet a incentivar projectes d'investigació i tesis doctorals que inclouen la perspectiva de gènere.

Font: El Periódico


Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS

0 comentaris: