29.6.08

Canyelles postula les relacions win-win-win en un article

Josep Maria Canyelles ha publicat un article titulat "Beneficis diferits. De quid pro quo a do ut des", en el qual afirma que "L’empresa ciutadana avui necessita construir la confiança amb els seus públics, inclosos els interns!". Canyelles continua l'article tot afirmant que


La gestió de les relacions empresarials en l’actual context de la societat del coneixement no pot fonamentar-se de manera exclusiva en una base de l’intercanvi comercial. Ha d’incorporar elements com la confiança i la satisfacció d’expectatives, necessitats i inquietuds que van més enllà de la immanència i immediatesa de les relacions merament mercantils.

Estem passant de les relacions win-win (jo hi guanyo i tu hi guanyes) a les relacions triple guany, un win-win-win en el qual no solament els dos agents interactuants en surten beneficiats sinó que també els altres agents, l’entorn i les parts interessades.

Per això diem que avui l’empresa no sols ha de conèixer el mercat, sinó també la societat.


Aquest article es troba disponible a:
[ca] www.collaboratio.net/mm/File/ca/Art.jmcanyelles_beneficis_diferits.pdf
[es] www.collaboratio.net/mm/File/es/Art.jmcanyelles_beneficios_diferidos.pdf

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS

0 comentaris: