9.6.08

Per una gestió dels fluxos migratoris responsable i coordinada amb el desenvolupament dels països d’origen

En el marc del procés de participació del Pacte Nacional per a la Immigració, la Secretaria per a la Immigració del Departament d’Acció Social i Ciutadania organitza, conjuntament amb l'IEMed i l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, les jornades “Per una gestió dels fluxos migratoris responsable i coordinada amb el desenvolupament dels països d’origen”. Les sessions tindran lloc els propers 17 i 18 de juny a l’auditori de l’IEMed (C/ Girona, 20. Barcelona). El Pacte proposa emprendre les mesures següents:


 • Coordinar les polítiques de cooperació al desenvolupament amb les polítiques migratòries.

 • Elaborar una estratègia per al codesenvolupament a partir del Pla director de cooperació de Catalunya.

 • Fomentar la participació de les persones immigrades com a agents actius de cooperació.

 • Fomentar l'estudi i el desenvolupament de les relacions transnacionals.

 • Fomentar la cooperació entre les ONG per al desenvolupament i les associacions de persones immigrades.

 • Desenvolupar les potencialitats de l'economia transnacional.

 • Millorar l'accés dels nous catalans al crèdit per a la inversió en els seus països d'origen.

 • Establir la cooperació, a partir de protocols públics, entre països d'origen i de destinació migratòria en matèria de desenvolupament, de comerç i d'enfortiment institucional.

 • Afavorir la transferència de remeses a través de canals transparents i de menor cost d'intermediació, afavorint la transferència, la informació, l'estudi i la regulació de les remeses com a font d'informació i promoció de la regularitat.

 • Treballar amb les empreses que fan les remeses i les entitats financeres per tal de promoure l'abaratiment de costos, la bancarització, les inversions productives i la disponibilitat de crèdit en els països d'origen.

 • Limitar i compensar la descapitalització humana com a element de responsabilitat compartida mitjançant l'establiment de mecanismes de compensació de la fuga de cervells, implicant l'activitat empresarial i la responsabilitat social corporativa de les empreses.Objectius

El Pacte Nacional per a la Immigració manifesta la seva preocupació perquè, sovint, es desvincula el fet migratori i les necessitats del mercat de treball dels efectes negatius de l'èxode en el desenvolupament social i econòmic dels països emissors. Les jornades tenen com a objectiu donar a conèixer les experiències que afavoreixin els mecanismes d'ajuda als països emissors de migracions, conèixer les dificultats actuals per a fer més factible i rentable aquestes ajudes, i finalment, recollir les propostes de modificacions que mitiguin aquestes dificultats.

Públic a qui es dirigeix:

Organitzacions no governamentals de desenvolupament
Associacions de persones immigrades
Ens locals
Entitats

Informació adicional sobre el Pacte Nacional per a la Immigració
Web: www.agendaimmigracio.cat/desenvolupament

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS